Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

De bijstandsgarantie

Moet ik op hetzelfde tijdstip en naar dezelfde bestemming reizen als de andere verzekerden om de waarborgen te genieten van het NoGo-contract?

Het jaarlijks NoGo-contract dekt alle begunstigden voor al hun reizen en verblijven, ook indien ze op een verschillende datum vertrekken en zich naar een verschillende bestemming begeven.

Het tijdelijk NoGo-contract dekt de begunstigden die in het contract vermeld zijn voor een reis naar een bestemming en gedurende een periode die vermeld worden bij de onderschrijving.

Welke soort reizen worden door het NoGo-contract gedekt?

Het NoGo-contract dekt de reizen en verblijven (vanaf 150 ?), ongeacht de wijze waarop de reservatie gebeurd is, het type transport of de verblijfsformules.

Bijvoorbeeld:

 -  Reizen en verblijven geboekt via een agentschap

 -  Reizen en verblijven geboekt via internet, waaronder de reiswebsites

 -  Reizen en verblijven die u zelf hebt samengesteld en geboekt

 -  All-in reizen

 - Huur van een woning/appartement via een particulier (privépersoon)

 -  Huur van een woning/appartement via een reserveringswebsite

 - Uw vervoersbewijzen (vliegtuig, boot, trein,?)

 - De vakantiekampen van uw kinderen met overnachtingen ter plaatse

 -  De samen met uw vakantie geboekte uitstapjes

In geval van reisannulatie, reiswijziging of reisvergoeding, zal u een bewijs van reservering en van betaling gevraagd worden.

NoGo biedt een drievoudige garantie. Wat betekent dit?

Het NoGo-contract komt tussen in geval van eenreisannulatie, een reiswijziging of een reisvergoeding indien u niet de hele duur van de voorziene reis hebt kunnen genieten.

Voor de annulatie vergoeden wij tot 2.500€ per persoon en per reis en tot 12.500€ per reis voor alle begunstigden samen om tegemoet te komen aan de annuleringskosten die aangerekend worden door de reisorganisator, de organisator van het verblijf of door het verhuurorganisme, en dit ten gevolge van één van de gedekte gebeurtenissen. De vergoeding bedraagt maximum 1.500€ per persoon en per reis voor een tijdelijk contract.

Voor de wijziging van de reis nemen wij de wijzigingskosten van uw verblijfsdata voor onze rekening die u worden aangerekend door de reisorganisator, de organisator van het verblijf of door het verhuurorganisme naar aanleiding van één van de gedekte gebeurtenissen. Wij bieden u eveneens een bijkomende vergoeding van 75€.

De vergoeding van de reis voorziet dat, indien u gerepatrieerd moet worden in het kader van een bijstand, wij de niet genoten vakantiedagen, de skipas en de skilessen vergoeden. Bovendien krijgt u een bijkomende vergoeding (10% voor het jaarcontract en 5% voor het tijdelijk contract) berekend op het bedrag dat terugbetaald wordt voor de niet genoten vakantiedagen.

Indien u reeds een jaarlijkse reisannulatieverzekering NoGo hebt en u een reis wenst te dekken die meer dan 2.500€ per persoon kost, kan u de NoGo uitbreidingactiveren om het vergoedingsplafond van één specifieke reis te verhogen tot maximum 10.000€ per persoon.

Mobiliteit

Administratieve vragen

Hoe vraag ik een technische tussenkomst (pechverhelping) aan ?

Indien u autopech hebt op de openbare weg : breng eerst uzelf in veiligheid

 • Zet de knipperlichten aan en probeer uw voertuig tot stilstand te brengen op een plek waar u het doorgaand verkeer zo weinig mogelijk hindert en waar u en uw passagiers zo veilig mogelijk het voertuig kunnen verlaten;
 • Trek een fluohesje aan vóór het verlaten van het voertuig en breng de passagiers zo snel mogelijk in veiligheid (indien op een snelweg: achter de vangrails). Laat hen ook een fluohesje aantrekken;
 • Plaats een gevarendriehoek om uw voertuig zichtbaar te maken voor het opkomend verkeer.

  Praatpalen staan gewoonlijk om de 2 km op de auto(snel)wegen. Ze brengen u rechtstreeks in verbinding met een hulpcentrale. In sommige landen zal onmiddellijk een wegenwachter naar u toegestuurd worden die als enige de interventies mag doen op de autosnelweg waar u zich bevindt. Hij zal u afslepen naar de volgende afrit, vanwaar u uw bijstandscentrale kunt bellen. In noodgeval kunt u de hulpdiensten of de politie bereiken via het Europees noodnummer 112, geldig in alle landen van ode Europese Unie. 

  Neem contact op met Europ Assistance 

  - Als u de mobiele app van Europ Assistance hebt gedownload, zal u onmiddellijk gelokaliseerd worden. U moet dan enkel nog aangeven wat het technisch probleem is en u zal live elke stap van uw aanvraag en de komst van de pechverhelper kunnen volgen. 
  - Als u de mobiele app van Europ Assistance niet hebt gedownload: lokaliseer u zo precies mogelijk (gemeente, nummer of naam van de weg, kilometerpaal, rijrichting, adres, straatnummer, ...) en neem contact op met Europ Assistance of vraag aan de hulpdiensten om Europ Assistance te verwittigen. 
 • Geef ons de volgende gegevens door: uw naam, contractnummer, een zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanwijzing waar u zich bevindt en - indien mogelijk - uw GSM-nummer.
  Let wel: ga na of uw wagen gedekt is in uw bijstandscontract overeenkomstig de onderschreven bijstandsformule.

  Als uw wagen geïmmobiliseerd is in het land van uw woonplaats, zullen wij indien nodig en overeenkomstig de contractuele voorwaarden uw voertuig slepen naar de garage van uw keuze. Indien u in het buitenland bent, sturen wij u indien nodig door naar een lokale garage of concessiehouder.
 • Indien uw wagen moet gerepatrieerd worden, zullen wij overeenkomstig de contractuele voorwaarden en op basis van het rapport van de lokale garagehouder de wagen naar de garage van uw keuze repatriëren.
 • Geef uw sleutels aan de garagehouder en laat uw boorddocumenten in de wagen. Laat nooit waardevolle voorwerpen in uw wagen achter (camera, pc, juwelen, geld, ...). 

  Hoe krijgt u uw eventuele pechverhelpingskosten terugbetaald?

Stuur ons het origineel van uw facturen door bij uw terugkeer. Het saldo zal u worden terugbetaald in overeenstemming met de maximale bedragen voorzien in uw contract.

De bijstandsgarantie

Zijn oldtimers uitgesloten in de Drive-bijstand?

Er is geen beperking wat de leeftijd, het merk of het model betreft van het voertuig dat verzekerd kan worden.

Wie zijn de dienstverleners van Europ Assistance?

Wanneer u een beroep doet op Europ Assistance, zal u eerst in contact komen met de bijstandsverleners en de experten die op de bijstandsdienst in Brussel werken, maar nadien wordt u ook verder geholpen door één of meerdere dienstverleners die deel uitmaken van ons nationaal of internationaal netwerk.

Zowel in België als in het buitenland beschikt Europ Assistance over een zeer uitgebreid professioneel netwerk dat zich uitstrekt over zijn 4 grote bijstandsactiviteiten. In 2014 telde dit netwerk wereldwijd maar liefst 425.000 partnerreferenties!

Sinds de oprichting van Europ Assistance, m.a.w. sinds meer dan 50 jaar, breidt dit netwerk van dienstverleners zich voortdurend uit. De dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Hieronder geven wij u een overzicht van ons netwerk:

Voor de Reisbijstand (Travel)

 -  Ambulanciers

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers, kinesitherapeuten, ...

 -  Private luchtvaartmaatschappijen

 -  Opticiens

 -  Tandartsen

 -  Ziekenhuizen en klinieken

 -  Hotels

Voor de Bijstand aan het voertuig (Automotive)

 -  Depannagediensten

 -  Sleepdiensten

 -  Garages

 -  Autoverhuurdiensten

 -  Chauffeurs

 -  Taxi's

 -  Hotels

Voor de Gezondheidszorg thuis (Health)

 -  Ambulanciers

 -  Hospitalen en klinieken

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers,  kinesitherapeuten, psychologen

 -  Professionele dienstverleners voor hulpbehoevende ouderen

 -  Professionele medische bijstandsverleners

 -  Care Managers


Voor de Bijstand thuis en aan de woning (Home & Family)

 -  Electriciens, loodgieters, raamherstellers, dakwerkers, ?

 -  Professionals uit de bouwsector, verwarmingsspecialisten, ?

 -  Professionele gezinsbijstandsverleners (sociale hulp, psychologen, familiehulp, ...)

 -  Organisaties voor werkzoekenden

 -  Organisaties voor kinderopvang

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Waarom zou ik een Comfortlife-contract onderschrijven?

Een ongeval, een plotse ziekte of een operatie kan van u heel snel een hulpbehoevende persoon maken om dagdagelijkse huishoudelijke taken te vervullen of om in de noden van het dagelijkse leven te voorzien.

Wegens omstandigheden bent u dan misschien verplicht om tijdelijk het bed te houden, u in een roelstoel te verplaatsen, een gips aan uw voet of aan uw been te dragen, fysieke inspanningen te vermijden, ?

Op dat ogenblik is het :

 -  niet meer mogelijk om te kuisen, de was of de strijk te doen, in de tuin te werken, ?

 -  niet meer mogelijk om boodschappen te doen

 -  niet meer mogelijk om te koken

 -  niet meer mogelijk om de kinderen naar de school te brengen

 -  niet meer mogelijk om de hond uit te laten

 -  niet meer mogelijk om met de wagen naar een gezondheidscentrum of een revalidatiecentrum te rijden

 -  niet meer mogelijk om geneesmiddelen af te halen in de apotheek

Ook al zijn bovenstaande problemen slechts van tijdelijke duur, de eerste vraag die u zich zal stellen, is:

Wat moet ik nu doen? Met welke hulp kan ik deze moeilijke periode overbruggen?

De hulp aan personen

Om een oplossing te bieden aan dergelijke problemen, heeft Europ Assistance het concept van thuishulp uitgewerkt dat Comfortlife heet.

Een professionele en ervaren hulp zal de dienstverleningen organiseren die aan uw noden beantwoorden. Een expert (die wij Care Manager noemen), zal zich over uw problemen ontfermen en uw dossier opvolgen.

Dit zal u niet alleen toelaten om de stress te vermijden die te wijten is aan uw problematiek, maar het zal u vooral in staat stellen om u te focussen op wat ? terecht ? uw grootste prioriteit is: uw revalidatie of uw herstel.

Kan men onmiddellijk na onderschrijving een beroep doen op de dienstverlening van House Assist of bestaat er een wachttijd?

Vanaf de dag volgend op de betaling van de premie geldt een wachttijd van 15 kalenderdagen, behalve voor de prestatie die we voorzien bij opsluiting van een persoon in uw woning of de onmogelijkheid om uw huis te betreden wegens verlies of diefstal van uw sleutels. In dit geval gaat de prestatie onmiddellijk van kracht vanaf de dag volgend op uw betaling.
Vergelijking

Wat is het verschil tussen House Assist en de prestaties van een klassieke woningverzekering?

De meeste basisverzekeringen m.b.t. de woning (zoals de brandpolissen) zullen enkel tussenkomen in de terugbetaling van de geleden schade en in het kader van het gedekte risico. Ze komen niet allemaal tussen op het moment zelf dat u een schadegeval hebt en u dringend een vakman of gespecialiseerd bedrijf zoekt, of een noodoplossing moet vinden voor u en de andere bewoners. De prestaties van House Assist zijn dus veel uitgebreider dan hetgeen voorzien wordt in klassieke woningverzekeringen.

Met House Assist bent u zeker dat u snel wordt verder geholpen door een dienstverlener van het netwerk van Europ Assistance.