Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

De bijstandsgarantie

Wie zijn de dienstverleners van Europ Assistance?

Wanneer u een beroep doet op Europ Assistance, zal u eerst in contact komen met de bijstandsverleners en de experten die op de bijstandsdienst in Brussel werken, maar nadien wordt u ook verder geholpen door één of meerdere dienstverleners die deel uitmaken van ons nationaal of internationaal netwerk.

Zowel in België als in het buitenland beschikt Europ Assistance over een zeer uitgebreid professioneel netwerk dat zich uitstrekt over zijn 4 grote bijstandsactiviteiten. In 2014 telde dit netwerk wereldwijd maar liefst 425.000 partnerreferenties!

Sinds de oprichting van Europ Assistance, m.a.w. sinds meer dan 50 jaar, breidt dit netwerk van dienstverleners zich voortdurend uit. De dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Hieronder geven wij u een overzicht van ons netwerk:

Voor de Reisbijstand (Travel)

 -  Ambulanciers

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers, kinesitherapeuten, ...

 -  Private luchtvaartmaatschappijen

 -  Opticiens

 -  Tandartsen

 -  Ziekenhuizen en klinieken

 -  Hotels

Voor de Bijstand aan het voertuig (Automotive)

 -  Depannagediensten

 -  Sleepdiensten

 -  Garages

 -  Autoverhuurdiensten

 -  Chauffeurs

 -  Taxi's

 -  Hotels

Voor de Gezondheidszorg thuis (Health)

 -  Ambulanciers

 -  Hospitalen en klinieken

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers,  kinesitherapeuten, psychologen

 -  Professionele dienstverleners voor hulpbehoevende ouderen

 -  Professionele medische bijstandsverleners

 -  Care Managers


Voor de Bijstand thuis en aan de woning (Home & Family)

 -  Electriciens, loodgieters, raamherstellers, dakwerkers, ?

 -  Professionals uit de bouwsector, verwarmingsspecialisten, ?

 -  Professionele gezinsbijstandsverleners (sociale hulp, psychologen, familiehulp, ...)

 -  Organisaties voor werkzoekenden

 -  Organisaties voor kinderopvang

Wat dekt de garantie natuurrampen ?

Wat gebeurt er als u het slachtoffer bent van een natuurramp in het buitenland? (overstroming, vloedgolf, aardbeving, bergstorting, vulkaanuitbarsting, aardverschuiving, grondverzakking, ...)


Wanneer u een reis boekt bij een touroperator of een luchtvaartmaatschappij, zal deze krachtens de Europese regels en het Verdrag van Montreal verplicht zijn om tegemoet te komen aan bepaalde verplichtingen tegenover de reiziger indien deze zijn reis wegens onvoorziene omstandigheden niet kan aanvatten of verderzetten.


Maar in een aantal gevallen, zoals een terugvlucht buiten Europa geboekt bij een niet Europese luchtvaartmaatschappij, kunnen er andere regels gelden, hangen de gestrande reizigers soms af van de ?goede wil? van de transportmaatschappij of worden ze gewoonweg aan hun lot overgelaten.


Wat doet Europ Assistance?

De verzekering "dekking natuurrampen"van Europ Assistance voorziet een financiële tussenkomst voor de verlenging van het verblijf van de verzekerden die wegens een natuurramp hun reis niet kunnen verderzetten. Ze moeten in dat geval wel eerst contact opnemen met de reisorganisator of de transportmaatschappij om de tegemoetkoming te vragen waarop ze wettelijk of contractueel recht hebben. Indien voor deze partijen geen wettelijke verplichtingen gelden of als het bedrag van hun tussenkomst ontoereikend is, kan de verzekerde een financiële tussenkomst aanvragen bij Europ Assistance.

Administratieve vragen

Wat indien u langer in het buitenland blijft dan de door uw jaarlijkse reisverzekering gedekte periode ?

Met een Jaarcontract of een Jaarcontract Plus bent u gedekt voor een (onafgebroken) reis in het buitenland gedurende een periode van 3 opeenvolgende maanden.

Voor het  Prestigecontract is dit het geval voor een periode van6 opeenvolgende maanden

Enkel de gebeurtenissen die zich voordoen tijdens deze periode geven aanleiding tot de gewaarborgde prestaties van uw reisverzekeringscontract.

De verlenging van de gedekte periode

Het is mogelijk om de gedekte periode van de verzekering te verlengen door een premie te betalen per bijkomende maand. U kunt deze premie betalen vóór het verstrijken van de gewaarborgde termijn.
Prijs en informatie bekomt u vie onze Klantendienst (02/541.91.91) of via uw tussenpersoon.

Indien u houder bent van een Tijdelijk Contract bepaalt u zelf bij onderschrijving de duur van uw verblijf (tussen 1 en maximum 45 dagen) en is de onderschreven periode niet verlengbaar.

(*) Let wel:
Indien u een Prestigecontract hebt en u tijdens uw buitenlandse reis naar uw land van domicilie zou terugreizen gedurende een periode van minder dan 15 dagen, wordt deze reisonderbreking niet beschouwd als een onderbreking van de 6 opeenvolgende maanden.

Als houder van een Jaarcontract of een Jaarcontract Plus volstaat een terugkomst in uw land van domicilie (zonder minimumtermijn) om als reisonderbreking te gelden.

Blijft u langer dan één jaar onafgebroken in het buitenland? Na vervaldag van uw contract zal u eerst uw jaarcontract moeten hernieuwen alvorens verder de premies te kunnen betalen voor de bijkomende gedekte maanden.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Zijn oldtimers uitgesloten in de Drive-bijstand?

Er is geen beperking wat de leeftijd, het merk of het model betreft van het voertuig dat verzekerd kan worden.

Is het mogelijk om een Drive-bijstand te onderschrijven voor een tweede wagen in hetzelfde contract?

Het is mogelijk om meerdere voertuigen te dekken per Drive-contract. In dit geval zal het bedrag van de premie moeten betaald worden per verzekerde voertuig.
Administratieve vragen

Hoe vraag ik een technische tussenkomst (pechverhelping) aan ?

Indien u autopech hebt op de openbare weg : breng eerst uzelf in veiligheid

 • Zet de knipperlichten aan en probeer uw voertuig tot stilstand te brengen op een plek waar u het doorgaand verkeer zo weinig mogelijk hindert en waar u en uw passagiers zo veilig mogelijk het voertuig kunnen verlaten;
 • Trek een fluohesje aan vóór het verlaten van het voertuig en breng de passagiers zo snel mogelijk in veiligheid (indien op een snelweg: achter de vangrails). Laat hen ook een fluohesje aantrekken;
 • Plaats een gevarendriehoek om uw voertuig zichtbaar te maken voor het opkomend verkeer.

  Praatpalen staan gewoonlijk om de 2 km op de auto(snel)wegen. Ze brengen u rechtstreeks in verbinding met een hulpcentrale. In sommige landen zal onmiddellijk een wegenwachter naar u toegestuurd worden die als enige de interventies mag doen op de autosnelweg waar u zich bevindt. Hij zal u afslepen naar de volgende afrit, vanwaar u uw bijstandscentrale kunt bellen. In noodgeval kunt u de hulpdiensten of de politie bereiken via het Europees noodnummer 112, geldig in alle landen van ode Europese Unie. 

  Neem contact op met Europ Assistance 

  - Als u de mobiele app van Europ Assistance hebt gedownload, zal u onmiddellijk gelokaliseerd worden. U moet dan enkel nog aangeven wat het technisch probleem is en u zal live elke stap van uw aanvraag en de komst van de pechverhelper kunnen volgen. 
  - Als u de mobiele app van Europ Assistance niet hebt gedownload: lokaliseer u zo precies mogelijk (gemeente, nummer of naam van de weg, kilometerpaal, rijrichting, adres, straatnummer, ...) en neem contact op met Europ Assistance of vraag aan de hulpdiensten om Europ Assistance te verwittigen. 
 • Geef ons de volgende gegevens door: uw naam, contractnummer, een zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanwijzing waar u zich bevindt en - indien mogelijk - uw GSM-nummer.
  Let wel: ga na of uw wagen gedekt is in uw bijstandscontract overeenkomstig de onderschreven bijstandsformule.

  Als uw wagen geïmmobiliseerd is in het land van uw woonplaats, zullen wij indien nodig en overeenkomstig de contractuele voorwaarden uw voertuig slepen naar de garage van uw keuze. Indien u in het buitenland bent, sturen wij u indien nodig door naar een lokale garage of concessiehouder.
 • Indien uw wagen moet gerepatrieerd worden, zullen wij overeenkomstig de contractuele voorwaarden en op basis van het rapport van de lokale garagehouder de wagen naar de garage van uw keuze repatriëren.
 • Geef uw sleutels aan de garagehouder en laat uw boorddocumenten in de wagen. Laat nooit waardevolle voorwerpen in uw wagen achter (camera, pc, juwelen, geld, ...). 

  Hoe krijgt u uw eventuele pechverhelpingskosten terugbetaald?

Stuur ons het origineel van uw facturen door bij uw terugkeer. Het saldo zal u worden terugbetaald in overeenstemming met de maximale bedragen voorzien in uw contract.

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Kan men onmiddellijk na onderschrijving een beroep doen op de dienstverlening van House Assist of bestaat er een wachttijd?

Vanaf de dag volgend op de betaling van de premie geldt een wachttijd van 15 kalenderdagen, behalve voor de prestatie die we voorzien bij opsluiting van een persoon in uw woning of de onmogelijkheid om uw huis te betreden wegens verlies of diefstal van uw sleutels. In dit geval gaat de prestatie onmiddellijk van kracht vanaf de dag volgend op uw betaling.

Ik ben huurder in een appartementsgebouw met meerdere woningen. Komt House Assist ook tussen voor problemen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw?

Voor de kosten aan de gemeenschappelijke delen van gebouwen die bestaan uit meerdere woningen komen wij niet tussen, behalve voor de prestaties die betrekking hebben tot de bijstand aan de bewoners. Bij problemen m.b.t. de gemeenschappelijke delen van het gebouw, kan u best contact opnemen met de syndicus.

Komt House Assist tussen voor defecten te wijten aan verouderde of versleten installaties?

Kosten ten gevolge van een gebruikelijke slijtage of veroudering zijn uitgesloten. Voor de bepaling van de levensduur hanteren we volgende normen: verwarmingsketel: 15 jaar, elektrische uitrusting: 35 jaar, loodgieterswerk: 40 jaar.