Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

Vergelijking

Ik geniet reeds een reisbijstand via mijn kredietkaart. Waarom zou ik nog een reisbijstandscontract onderschrijven?

Deze dekking is meestal bestemd voor "topcategorie-kaarten" en geldt vaak alleen als u de volledige som van uw reis betaalt met uw kaart. Vergelijk ook de garanties en de gedekte maximumbedragen.

Wat doet Europ Assistance?

Europ Assistance komt tussen ongeacht de betalingswijze van uw reis. U geniet van zeer uitgebreide garanties met terugbetaling van medische kosten tot 5.000.000€, afhankelijk van de gekozen dekking.

De bijstandsgarantie

Waarom een Student-contract onderschrijven ?

Elk jaar trekken steeds meer Belgische studenten naar het buitenland om er te gaan studeren en er bijkomende kennis en ervaring op te doen. De Vlaamse overheid stelt zich als streefdoel om tegen 2020 binnen de Erasmus-uitwisselingen de kans te bieden aan één op de vijf studenten om in het buitenland te gaan studeren. Studenten met een buitenlandse ervaring staan later immers veel sterker op de arbeidsmarkt.

In het buitenland studeren kost echter meestal handenvol geld. Daarenboven loopt de student er ook het risico om gedurende zijn verblijf het hoofd te moeten bieden aan heel wat onverwachte problemen, denk maar aan :

- medische kosten wegens een ziekte of een ongeval,

- nood aan vervroegde terugkeer naar huis wegens een hospitalisatie van een naaste in België,

- dringende nood aan vervangende bagage wegens diefstal of verlies,

- vergoeding van studiekosten in het kader van een studie-onderbreking wegens persoonlijke gezondheidsproblemen of
wegens het overlijden of een ernstige en langdurige ziekenhuisopname van één van de ouders,

- schadevergoedingen wegens lichamelijke of materiële schade berokkend aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid),

Dankzij het reisbijstandscontract Student van Europ Assistance, worden deze en nog veel andere risico's gedekt. De medische kosten worden gedekt tot een maximumbedrag van 250.000€.
Met de optie Student+ wordt de tussenkomst in de medische kosten in het buitenland zelfs opgetrokken tot maximum 500.000€.

In tegenstelling tot een "klassiek" jaarcontract dat een verblijf in het buitenland dekt tot maximum 3 opeenvolgende maanden (Jaarcontract of Jaarcontract+) of van 6 opeenvolgende maanden (Prestigecontract), dekt het Studentencontract een verblijfsduur van 12 opeenvolgende maanden.
Dit is dus meer dan voldoende om een volledig academiejaar te dekken.

Een hele geruststelling zowel voor de student als voor zijn ouders: dankzij de volledige reisverzekering Student kunnen de studies in het buitenland met een gerust gemoed aangevat worden.

Administratieve vragen

Wat is een reisverzekeringsbewijs?


Voor de reizen naar sommige bestemmingen, in het bijzonder Cuba en Rusland, dienen de reizigers een reisverzekeringsattest te kunnen voorleggen. Dit is een afzonderlijk opgemaakt document dat staaft dat u gedurende de reisperiode gedekt bent door een geldige medische reisverzekering.
Dit reisattest biedt aan de overheid van het bezochte land de garantie dat de reiziger een reisbijstandsverzekering heeft onderschreven die zijn medische kosten dekt.

De reisbijstandsmaatschappij die het attest uitschrijft, dient erkend te zijn door de overheid van het bezochte land. Dit is steeds het geval voor Europ Assistance.

Indien u naar een land reist waar een medisch reisverzekeringsbewijs verplicht is en u geen geldig attest kan voorleggen, zal u niet op het grondgebied van het betrokken land worden toegelaten. Reizigers zonder verzekeringsattest kunnen dan in sommige gevallen wel een plaatselijke reisverzekering afsluiten bij aankomst in het land, maar meestal zijn die bijstandscontracten zeer beperkt. Daarenboven verliest u aan de grens veel tijd omwille van de nodige formaliteiten en controles. Best is dus om reeds vóór het vertrek een degelijke reisbijstand op zak te hebben (samen met het bijbehorend verzekeringsbewijs) die u en de verzekerde medereizigers een volledige dekking biedt vanaf het ogenblik dat u thuis vertrekt tot uw terugkeer.

Voor de reizen naar Rusland zal u het attest van verzekering reeds moeten kunnen voorleggen bij de aanvraag van uw reisvisum bij het consulaat.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Wat is de pechverhelping Drive?


- Pechverhelping-sleepdienst van het voertuig: Als uw voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een autopech, een diefstal of een ongeval, sturen wij een pechverhelper ter plaatse. Als hij uw voertuig niet kan herstellen, organiseren wij de sleping van uw voertuig naar een garage van het merk of een garage (onderworpen aan de btw) naar keuze.

- Terugkeer naar uw woonplaats / Mobiliteitsoplossing of verderzetting van de reis van de inzittenden: Indien u in België geïmmobiliseerd bent gedurende meer dan 2 uur, regelen wij uw terugkeer naar uw woonplaats.
Indien u gekozen hebt voor de Drive Belgium-formule, stellen wij een vervangwagen ter beschikking gedurende een duur vanmaximum 5 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw voertuig.

Indien u de Drive Across-formule hebt gekozen en uw voertuig meer dan 2u in een buurland geïmmobiliseerd is, stellen wij u een mobiliteitsoplossing voor. Die oplossing kan overeenkomen met een vervangwagen die ter beschikking gesteld wordt gedurende een duur van maximum 10 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw wagen

- Diefstal van het voertuig: Als uw voertuig gestolen wordt tijdens een verplaatsing en hij in een rijwaardige staat wordt teruggevonden, stellen wij een vervoerticket tot uw beschikking om uw voertuig te gaan ophalen. Indien uw voertuig in een niet-rijwaardige staat wordt teruggevonden (wegens een panne of een ongeval), slepen wij het naar de garage die u ons aangewezen hebt.

Vergelijking

Ik reis niet meer naar het buitenland maar gebruik mijn auto om korte verplaatsingen af te leggen. Welke Drive-formule moet ik kiezen?

De formule Drive Belgium is het meest aangepast indien u enkel uw verplaatsingen in België wilt dekken, vanaf uw woonplaats en zonder vervangwagen.

De formule Drive Belgium Plus laat u bovendien toe te beschikken over een vervangwagen in België (maximum 5 dagen) indien het verzekerde voertuig er geïmmobiliseerd is.

Indien u echter nog regelmatig korte trips maakt met de wagen naar een buurland (bvb. naar de tulpenvelden van Keukenhof, de kerstmarkt van Keulen, de braderij van Rijsel, de wijnoogst van de Elzas of de markten van de Provence, ?) en u geen medische bijstand of reisbijstand wenst te genieten, is het product Drive Across het meest aangewezen.

Wat is het verschil tussen het product Drive en de Jaarformule/Jaarformule Plus?

Het product Drive komt tussen voor uw voertuig in geval van zijn immobilisatie in België of in het buitenland, en dit overeenkomstig de onderschreven formule.

De Jaarformulevan Europ Assistance met dekking van het voertuig voorziet eveneens de bijstand aan personen in geval van ziekte, ongeval of overlijden (repatriëring, bezoek aan de gehospitaliseerde persoon, opsturen van brillen of geneesmiddelen, ?) en de reisbijstand (vervroegde terugkeer, bijstand in geval van verlies of diefstal van de reisdocumenten, ter beschikkingstelling van geld in het buitenland, ?).

Het Jaarcontract Plusvoorziet daarenboven een vervangwagen in België gedurende de duur van immobilisatie van uw voertuig (max. 5 dagen).

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Welke juridische informatie mag ik aan de experten van House Assist vragen?

Hebt u te kampen met een zwaar incident of schadegeval in uw woning of met de verhuizing of het betrekken van een nieuwe woning?
In dit geval kunnen wij u juridische basisinformatie verschaffen of raad geven aangaande de te volgen administratieve procedures.

Wie zijn de dienstverleners van Europ Assistance?

Wanneer u een beroep doet op Europ Assistance, zal u eerst in contact komen met de bijstandsverleners en de experten die op de bijstandsdienst in Brussel werken, maar nadien wordt u ook verder geholpen door één of meerdere dienstverleners die deel uitmaken van ons nationaal of internationaal netwerk.

Zowel in België als in het buitenland beschikt Europ Assistance over een zeer uitgebreid professioneel netwerk dat zich uitstrekt over zijn 4 grote bijstandsactiviteiten. In 2014 telde dit netwerk wereldwijd maar liefst 425.000 partnerreferenties!

Sinds de oprichting van Europ Assistance, m.a.w. sinds meer dan 50 jaar, breidt dit netwerk van dienstverleners zich voortdurend uit. De dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Hieronder geven wij u een overzicht van ons netwerk:

Voor de Reisbijstand (Travel)

 -  Ambulanciers

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers, kinesitherapeuten, ...

 -  Private luchtvaartmaatschappijen

 -  Opticiens

 -  Tandartsen

 -  Ziekenhuizen en klinieken

 -  Hotels

Voor de Bijstand aan het voertuig (Automotive)

 -  Depannagediensten

 -  Sleepdiensten

 -  Garages

 -  Autoverhuurdiensten

 -  Chauffeurs

 -  Taxi's

 -  Hotels

Voor de Gezondheidszorg thuis (Health)

 -  Ambulanciers

 -  Hospitalen en klinieken

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers,  kinesitherapeuten, psychologen

 -  Professionele dienstverleners voor hulpbehoevende ouderen

 -  Professionele medische bijstandsverleners

 -  Care Managers


Voor de Bijstand thuis en aan de woning (Home & Family)

 -  Electriciens, loodgieters, raamherstellers, dakwerkers, ?

 -  Professionals uit de bouwsector, verwarmingsspecialisten, ?

 -  Professionele gezinsbijstandsverleners (sociale hulp, psychologen, familiehulp, ...)

 -  Organisaties voor werkzoekenden

 -  Organisaties voor kinderopvang

Vergelijking

Wat is het verschil tussen House Assist en de prestaties van een klassieke woningverzekering?

De meeste basisverzekeringen m.b.t. de woning (zoals de brandpolissen) zullen enkel tussenkomen in de terugbetaling van de geleden schade en in het kader van het gedekte risico. Ze komen niet allemaal tussen op het moment zelf dat u een schadegeval hebt en u dringend een vakman of gespecialiseerd bedrijf zoekt, of een noodoplossing moet vinden voor u en de andere bewoners. De prestaties van House Assist zijn dus veel uitgebreider dan hetgeen voorzien wordt in klassieke woningverzekeringen.

Met House Assist bent u zeker dat u snel wordt verder geholpen door een dienstverlener van het netwerk van Europ Assistance.