Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reis
 

Reis

Reis
 

Mobiliteit

Reis
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reis

Administratieve vragen

Wat is een reisverzekeringsbewijs?


Voor reizen naar sommige bestemmingen, in het bijzonder Cuba en Rusland, dienen de reizigers een reisverzekeringsattest te kunnen voorleggen. Dit is een afzonderlijk opgemaakt document dat staaft dat u gedurende de reisperiode gedekt bent door een geldige medische reisverzekering.
Dit reisattest biedt aan de overheid van het bezochte land de garantie dat de reiziger een reisbijstandsverzekering heeft onderschreven die zijn medische kosten dekt.

De reisbijstandsmaatschappij die het attest uitschrijft, dient erkend te zijn door de overheid van het bezochte land. Dit is steeds het geval voor Europ Assistance.

Indien u naar een land reist waar een medisch reisverzekeringsbewijs verplicht is en u geen geldig attest kan voorleggen, zal u niet op het grondgebied van het betrokken land worden toegelaten. Reizigers zonder verzekeringsattest kunnen dan in sommige gevallen wel een plaatselijke reisverzekering afsluiten bij aankomst in het land, maar meestal zijn die bijstandscontracten zeer beperkt. Daarenboven verliest u aan de grens veel tijd omwille van de nodige formaliteiten en controles. Best is dus om reeds vóór het vertrek een degelijke reisbijstand op zak te hebben (samen met het bijbehorend verzekeringsbewijs) die u en de verzekerde medereizigers een volledige dekking biedt vanaf het ogenblik dat u thuis vertrekt tot uw terugkeer.

Voor reizen naar Rusland zal u het attest van verzekering reeds moeten kunnen voorleggen bij de aanvraag van uw reisvisum bij het consulaat.

Welk reisverzekeringsattest is nodig voor welke landen?

Om een ​​toeristenvisum te verkrijgen, heeft u voor sommige landen een reisverzekeringsattest nodig.

Dit is het geval voor de volgende landen:

  • Rusland: dit document wordt u per post toegestuurd, een origineel is vereist op de ambassade.
  • Cuba: reisverzekeringsattest dat erkend wordt door de autoriteiten. Dat is het geval bij Europ Assistance.
  • Algerije: reisverzekeringsattest en een certificaat van gelegaliseerde accommodatie
  • China
  • USA: voor reizen langer dan 3 maanden

Hoe dien ik een schadeaangifte in, in het kader van mijn NoGo-contract?

U vindt de formulieren voor schadeaangifte in het klantenzone van de website, toegankelijk via de homepage van onze website.

Stuur ons samen met de ingevulde aangifte ook alle nodige bewijsstukken en facturen op.

Mobiliteit

Administratieve vragen

Hoe moet ik de nummerplaatwijziging melden van het verzekerde voertuig?

Als het verzekerde voertuig van nummerplaat verandert bvb. na aanvraag van nummerplaatwijziging voor het verzekerde voertuig bij DIV of naar aanleiding van de aankoop van een nieuw voertuig waarvoor u een andere nummerplaat aanvraagt, moet u dit zo snel mogelijk melden, via één van de volgende mogelijkheden:

- via de Klantenzone van onze website op het adres http://www.europ-assistance.be/nl/klantenzone

- via telefoon op het nummer 02/541.91.91 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u)

- per brief ter attentie van het Customer Contact Center van Europ Assistance, Triomflaan 172, 1160 Brussel

- per e-mail naar admin@europ-assistance.be

De wijziging zal van kracht zijn vanaf 0 uur, op de dag die volgt op de dag van ontvangst van uw kennisgeving aan onze diensten.

Dagelijks leven