Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

De bijstandsgarantie

Wat dekt de garantie natuurrampen ?

Wat gebeurt er als u het slachtoffer bent van een natuurramp in het buitenland? (overstroming, vloedgolf, aardbeving, bergstorting, vulkaanuitbarsting, aardverschuiving, grondverzakking, ...)


Wanneer u een reis boekt bij een touroperator of een luchtvaartmaatschappij, zal deze krachtens de Europese regels en het Verdrag van Montreal verplicht zijn om tegemoet te komen aan bepaalde verplichtingen tegenover de reiziger indien deze zijn reis wegens onvoorziene omstandigheden niet kan aanvatten of verderzetten.


Maar in een aantal gevallen, zoals een terugvlucht buiten Europa geboekt bij een niet Europese luchtvaartmaatschappij, kunnen er andere regels gelden, hangen de gestrande reizigers soms af van de ?goede wil? van de transportmaatschappij of worden ze gewoonweg aan hun lot overgelaten.


Wat doet Europ Assistance?

De verzekering "dekking natuurrampen"van Europ Assistance voorziet een financiële tussenkomst voor de verlenging van het verblijf van de verzekerden die wegens een natuurramp hun reis niet kunnen verderzetten. Ze moeten in dat geval wel eerst contact opnemen met de reisorganisator of de transportmaatschappij om de tegemoetkoming te vragen waarop ze wettelijk of contractueel recht hebben. Indien voor deze partijen geen wettelijke verplichtingen gelden of als het bedrag van hun tussenkomst ontoereikend is, kan de verzekerde een financiële tussenkomst aanvragen bij Europ Assistance.

Zijn epidemieën, natuurrampen, oproer, revoluties of terroristische daden gedekt door het NoGo-reisannulatiecontract ?

In het algemeen dekt het NoGo-reisannulatiecontract gebeurtenissen waar de gedekte persoon (of aanverwanten) aan de basis van ligt (ziekte/sterfgeval/hospitalisatie, zwangerschap, onmogelijke inenting vanwege medische redenen, enz), die gelinkt zijn aan zijn privésfeer (echtscheiding, examen, schade aan de woning, annulatie vanwege reisgenoot, ...) of aan zijn beroepssfeer (mutatie, weigering van vakantiedagen, ...) en "in dezelfde gedachtengang" de gebeurtenissen die in de praktijk zijn vakantievertrek belemmeren (ongeval of autopech tijdens zijn verplaatsing naar de luchthaven, ...). Zie in dit verband voor meer details de vraag met de opsomming van de gedekte gebeurtenissen.

Gevallen van overmacht (natuurrampen, epidemieën/pandemieën, risico op aanslagen, onveiligheid of terrorisme) zijn uitgesloten.

Vergelijking

Ik ben reeds gedekt door mijn ziekenfonds. Waarom zou ik nog een reisbijstand onderschrijven?

Uw ziekenfonds (Mutas) komt in het buitenland alleen tussen bij dringende en onvoorziene medische zorgen. In sommige gevallen is de financiële tussenkomst beperkt tot een bepaald bedrag. Enkel wanneer de medische omstandigheden dit vereisen, dekt het de repatriëring van de onderschrijver. Het komt niet tussen voor verloren bagage, autopech of de repatriëring van uw voertuig. Het ziekenfonds komt ook niet tussen in alle landen.

Wat doet Europ Assistance?

Overeenkomstig de onderschreven bijstandsformule, neemt de reisbijstandsverzekering van Europ Assistance de repatriëring op zich van het slachtoffer en van zijn naasten of van zijn voertuig. Wij repatriëren u ook bij hospitalisatie of overlijden van een naaste in België of bij zware schade aan uw woning.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Wat is de pechverhelping Drive?


- Pechverhelping-sleepdienst van het voertuig: Als uw voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een autopech, een diefstal of een ongeval, sturen wij een pechverhelper ter plaatse. Als hij uw voertuig niet kan herstellen, organiseren wij de sleping van uw voertuig naar een garage van het merk of een garage (onderworpen aan de btw) naar keuze.

- Terugkeer naar uw woonplaats / Mobiliteitsoplossing of verderzetting van de reis van de inzittenden: Indien u in België geïmmobiliseerd bent gedurende meer dan 2 uur, regelen wij uw terugkeer naar uw woonplaats.
Indien u gekozen hebt voor de Drive Belgium-formule, stellen wij een vervangwagen ter beschikking gedurende een duur vanmaximum 5 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw voertuig.

Indien u de Drive Across-formule hebt gekozen en uw voertuig meer dan 2u in een buurland geïmmobiliseerd is, stellen wij u een mobiliteitsoplossing voor. Die oplossing kan overeenkomen met een vervangwagen die ter beschikking gesteld wordt gedurende een duur van maximum 10 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw wagen

- Diefstal van het voertuig: Als uw voertuig gestolen wordt tijdens een verplaatsing en hij in een rijwaardige staat wordt teruggevonden, stellen wij een vervoerticket tot uw beschikking om uw voertuig te gaan ophalen. Indien uw voertuig in een niet-rijwaardige staat wordt teruggevonden (wegens een panne of een ongeval), slepen wij het naar de garage die u ons aangewezen hebt.

Waarom een bijstand onderschrijven voor het voertuig?

De statistieken van de tussenkomsten voor de autobijstand van Europ Assistance liegen er niet om:

 -  Gemiddeld slaat 75% van het aantal technische tussenkomsten voor het voertuig op mechanische of technische pannes (startproblemen, motorproblemen, batterij, defecte elektrische componenten, ?),

 -  12% van de tussenkomsten is te wijten aan platte banden, verkeerde brandstof of problemen ten gevolge van onachtzaamheid van de bestuurder (bvb. sleutel opgesloten in het voertuig),

 -  8% is te wijten aan ongevallen,

 - zowat 5% is het gevolg van diefstal, vandalisme of rapatriëring naar aanleiding van een schadegeval.

De "inclusies"

Geniet u reeds via een ander kanaal een pechverhelping?
Voorzichtigheid is echter geboden want niet alle leveranciers bieden dezelfde bescherming bij pechverhelping. Zo bieden de meeste automerken enkel depannagediensten aan bij mechanisch defect.
Deautoverzekering dekt dan weer enkel ongevallen (en geen mechanische pannes).
In de meeste gevallen is geen enkele medische bijstand voorzien.

Ver weg van huis

Wanneer een pech of een ongevalin het buitenland plaatsvindt, heeft dit meestal belangrijkere gevolgen dan in het thuisland:


- hoe kan u uw weg verderzetten naar uw eindbestemming ?

- hoe volgt u de herstelling op of regelt u de repatriëring van uw voertuig ?

- hoe wordt uw bagage doorgestuurd ?

- hoe worden de medepassagiers verder geholpen ?

Ook voor medische hulp

Vroeg of laat zal u de gevolgen ondervinden indien u onvolledig beschermd bent.

Daarom stelt Europ Assitance pechverhelpingsformules voor die gelinkt zijn aan een reisbijstand en die u een volledige bescherming bieden in België en in de andere landen van Europa.

Door de reisbijstand met een pechbijstand te combineren, houdt Europ Assistance rekening met uzelf als bestuurder, met uw medereizigers én met uw wagen.

Wenst u echter enkel een pechbijstand voor uw wagen, zonder reisbijstand en zonder medische bijstand?
In dit geval beantwoorden onze "Drive"-formules met mobiliteitsgarantie aan uw verwachtingen.

Ik heb een Drive Across-contract en heb mijn been gebroken in Frankrijk. Gaat u mij repatriëren? Repatrieert u mijn wagen?

De Drive-formules komen niet tussen voor medische problemen in het buitenland. In geval van een medisch probleem, zal u dus een beroep moeten doen op een verzekering die dergelijke risico's dekt (ziekenfonds, reisbijstandsverzekering).

Het Drive-contract komt enkel tussen voor het voertuig indien het geïmmobiliseerd is ten gevolge van een autopech, een ongeval of een diefstal. Ook in dit geval raden wij u aan om één van onze reisbijstandsformules met voertuig te onderschrijven indien u een volledige bescherming wenst die de repatriëring van uw voertuig inhoudt naar aanleiding van een medisch probleem in het buitenland (Jaarcontract, Jaarcontract Plus, Prestige, Tijdelijk contract met voertuig).

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Tot welk bedrag komt House Assist tussen bij dringende problemen aan de woning?

In geval van de in het contract voorziene dringende hulp aan de woning, komt Europ Assistance tussen tot een bedrag van 400 eur per schadegeval, met inbegrip van de verplaatsingskosten en het uurloon van de hersteller en de kosten voor de onderdelen tot 50€.

Voor wie is het Comfortlife-contract bestemd?

Het Comfortlife-contract richt zich uiteraard tot elk individu (in geval van ziekte, ongeval, hospitalisatie), maar sommige profielen kunnen zich meer aangesproken voelen:

- Alleenstaanden

- De persoon die instaat voor de praktische organisatie van haar/zijn huisgezin hoofdzakelijk.

Niemand kan die persoon thuis vervangen in de organisatie of de uitvoering van essentiële huishoudelijke taken.

Zij/hij u of wil geen beroep doen op familieleden of naasten in geval van een zieket of een ongeval.

- Een koppel dat wegens de ouderdom geen huishoudelijke taken meer kan vervullen indien één van de

twee partners het slachtoffer zou worden van een ongeval of van een tijdelijk gezondheidsprobleem.

-Uw ouders in bovenstaande situatie, zodat u niet het risico wil lopen hen alleen in België achter te laten tijdens uw verblijf in het buitenland.

Voor welk type problemen kan ik een beroep doen op House Assist en hoe word ik geholpen?

(Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de gevallen waarvoor u een beroep kan doen op House Assist. Voor de volledige beschrijving van de tussenkomsten verwijzen wij u door naar onze Algemene Voorwaarden).

1) House Assist komt tussen bij problemen in en rond uw woning:

- Een lek na de watermeter
> Wij stabiliseren de lek in leidingen en koppelingen.


- Eenstoornisin uwelektrische installatiena de meter
> Wij herstellen de stroomtoevoer en zoeken de oorzaak van het probleem op.


- Eendefecte centrale verwarming
> Wij stellen uw verwarmingsinstallatie weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

- Eendefecte boiler
>Wij stellen de warmwatervoorziening zo snel mogelijk weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

 - Verstopte of lekkende buizen, leidingen of gotennaar ondergrondse tanks (regenput, mazouttanks, afvalwater)
> Wij stabiliseren of ontstoppen de lekken in het privégedeelte. Indien nodig pompen wij de mazouttank leeg waarin regenwater is terechtgekomen.

 - Buitendeuren of buitenramen zijn beschadigd (oa wegens inbraak, ongeval, storm, ?) waardoor u niet meer veilig bent
> Wij verstevigen de beschadigde deur of raam, dichten openingen die te wijten zijn aan glasbreuk, beveiligen de sloten.

 - Een lek in uw dak 
> Wij voeren de nodige noodherstellingen uit of zorgen voor de nodige (nood)oplossingen zodat uw huis droog blijft.

- Waterschade na de interventie van hulpdienstenzoals brandweer of civiele bescherming
>  Wij pompen het overtollige water weg, drogen de ruimte en nemen eventuele geurhinder weg.

- Een wespennest heeft zich gevestigd in uw huis of tuin, of u wordt geteisterd door een nest processierupsen
Wij sturen een gespecialiseerd bedrijf

- Een tak, boom, antennedreigt op uw woning te vallen
> Wij komen tussen om de oorzaak van het probleem weg te nemen zodat uw woning geen schade ondervindt.

2) House Assist komt tussen om de bewoners te helpen

- vervroegde terugkeer (uit het buitenland) bij ernstige schade aan de woning;

- hulp aan uw gezelschapsdier (hond of kat) indien het zich in een gevaarlijke situatie bevindt;

- kinderopvang en opvang van zieken na een schadegeval met tussenkomst in de kosten;

- bewaking van uw woning na een schadegeval of tijdens de begrafenis van één van de bewoners, met inbegrip van tussenkomst in de kosten;

- bereikbaarheid, hulp naar aanleiding van de opsluiting van een persoon in de woning of van uw voertuig in uw garage;

- noodoplossing en/of voorlopig onderkomen na een schadegeval, defecte elektrische installatie of defecte centrale verwarming.

3) House Assist helpt bij klusjes en diensten

4) House Assist geeft informatie en advies