Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

De bijstandsgarantie

Waarom een Student-contract onderschrijven ?

Elk jaar trekken steeds meer Belgische studenten naar het buitenland om er te gaan studeren en er bijkomende kennis en ervaring op te doen. De Vlaamse overheid stelt zich als streefdoel om tegen 2020 binnen de Erasmus-uitwisselingen de kans te bieden aan één op de vijf studenten om in het buitenland te gaan studeren. Studenten met een buitenlandse ervaring staan later immers veel sterker op de arbeidsmarkt.

In het buitenland studeren kost echter meestal handenvol geld. Daarenboven loopt de student er ook het risico om gedurende zijn verblijf het hoofd te moeten bieden aan heel wat onverwachte problemen, denk maar aan :

- medische kosten wegens een ziekte of een ongeval,

- nood aan vervroegde terugkeer naar huis wegens een hospitalisatie van een naaste in België,

- dringende nood aan vervangende bagage wegens diefstal of verlies,

- vergoeding van studiekosten in het kader van een studie-onderbreking wegens persoonlijke gezondheidsproblemen of
wegens het overlijden of een ernstige en langdurige ziekenhuisopname van één van de ouders,

- schadevergoedingen wegens lichamelijke of materiële schade berokkend aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid),

Dankzij het reisbijstandscontract Student van Europ Assistance, worden deze en nog veel andere risico's gedekt. De medische kosten worden gedekt tot een maximumbedrag van 250.000€.
Met de optie Student+ wordt de tussenkomst in de medische kosten in het buitenland zelfs opgetrokken tot maximum 500.000€.

In tegenstelling tot een "klassiek" jaarcontract dat een verblijf in het buitenland dekt tot maximum 3 opeenvolgende maanden (Jaarcontract of Jaarcontract+) of van 6 opeenvolgende maanden (Prestigecontract), dekt het Studentencontract een verblijfsduur van 12 opeenvolgende maanden.
Dit is dus meer dan voldoende om een volledig academiejaar te dekken.

Een hele geruststelling zowel voor de student als voor zijn ouders: dankzij de volledige reisverzekering Student kunnen de studies in het buitenland met een gerust gemoed aangevat worden.

Welke redenen kunnen aangewend worden in het kader van het NoGo-contract om een reis te annuleren?

Volgende redenen (gedekte gebeurtenissen) kunnen aangewend worden. Voor de details, verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van het NoGo-contract.


1/ Ziekte, ongeval of overlijden

Van de verzekerde

- Van de partner van de verzekerde

- Van elk ander familielid van de verzekerde dat gewoonlijk onder hetzelfde dak woont

Van verwanten en aanverwanten tot en met de 3de graad (kinderen, ouders, kleinkinderen, grootouders, broers, zusters, overgrootouders, achterkleinkinderen, ooms, tantes, neven, nichten)

- Van de persoon bij wie de verzekerde gratis ging logeren in het buitenland

Van de oppas die op uw minderjarige kinderen of op één of meerdere gehandicapte personen (begunstigden) zou passen tijdens uw reis.

2/ Onmogelijkheid wegens medische redenen om de nodige inentingen te krijgen voor de geplande reis

3/ Complicaties of problemen tijdens de zwangerschap van de verzekerde of van een familielid tot de 3de graad

4/ Zwangerschap van de verzekerde of van de reisgezellin van de verzekerde

5/ Ontslag om economische redenen van de verzekerde of zijn/haar partner

6/ Onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde of van zijn/haar partner

7/ Intrekking van de door de werkgever reeds toegestane vakantiedagen van de verzekerde om een collega te vervangen

8/ Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde (vrij of zelfstandig beroep) wegens ziekte, ongeval of overlijden van
zijn/haar vervanger

9/ Nieuwe arbeidsovereenkomst van minimum 3 maanden

10/ Mutatie om beroepsredenen van de verzekerde

11/ Oproeping voor humanitaire hulp, getuige of jurylid voor een rechtbank, rechtshandelingen bij de adoptie van een kind

12/ Herexamens die niet kunnen uitgesteld worden

13/ Echtscheiding

14/ Feitelijke scheiding van de partners

15/ Aanzienlijke materiële schade (+ 2.500 ?) aan de woning

16/ Home jacking of car jacking van het voertuig van de verzekerde

17/ Verkeersongeval, diefstal of brand van het privévoertuig van de verzekerde waardoor het voertuig totaal geïmmobiliseerd is

18/ Gemiste inscheping in België of een buurland ten gevolge van een verkeersongeval of een panne die een totale immobilisatie van het voertuig veroorzaakt op weg naar de inscheping

19/ Weigering van visum door de overheden van het land van bestemming

20/ Diefstal van de voor de reis noodzakelijk visum of paspoort

21/ Overlijden van hond, kat of paard van de verzekerde 7 dagen vóór de afreis

22/ Onverwachte uitzetting uit het huis gehuurd door de verzekerde

23/ Onverwachte uitzetting uit het rustoord van een verwant (tot 2de graad) van de verzekerde

24/ Weglopen, kidnapping, ontvoering of verdwijning van de verzekerde, zijn/haar partner of familielid dat onder zijn dak woont

25/ Annulatie van een huwelijksreis

26/ Indien twee personen op hetzelfde bestelbon van de reis vermeld zijn: de annulatie van de tweede persoon ten gevolge van een gedekte gebeurtenis in een reisannulatiecontract

27/ Indien ten gevolge van de annulatie door reisgezellen die op hetzelfde bestelbon vermeld zijn de verzekerde alleen of met één enkel ander reisgezel vermeld op het bestelbon moet reizen.

Dekt het NoGo-contract zowel de reizen in België als in het buitenland?

Het NoGo-contract dekt de reizen en verblijven (vanaf 150€) in België en in het buitenland.

In België is de garantie echter slechts van toepassing vanaf een verblijf van minstens 3 overnachtingen.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Komt de Drive-bijstand ook tussen voor mijn aanhangwagen?

Drive komt tussen voor de aanhangwagen, de niet-residentiële caravan die door het verzekerde voertuig gesleept wordt of de campingcar.

Het MTG (Maximum Toegelaten Gewicht) van de aanhangwagen mag niet hoger zijn dan 750 kg.
Het MTG van de gesleepte caravan of van de campingcar mag niet hoger zijn dan 3,5 ton.

Komt de Drive-bijstand tussen vanaf mijn woonplaats?

Ja. Alle Drive-formules komen tussen vanaf uw woonplaats. Er is dus geen "kilometervrijstelling" van kracht.

Ik heb een Drive Across-contract en heb mijn been gebroken in Frankrijk. Gaat u mij repatriëren? Repatrieert u mijn wagen?

De Drive-formules komen niet tussen voor medische problemen in het buitenland. In geval van een medisch probleem, zal u dus een beroep moeten doen op een verzekering die dergelijke risico's dekt (ziekenfonds, reisbijstandsverzekering).

Het Drive-contract komt enkel tussen voor het voertuig indien het geïmmobiliseerd is ten gevolge van een autopech, een ongeval of een diefstal. Ook in dit geval raden wij u aan om één van onze reisbijstandsformules met voertuig te onderschrijven indien u een volledige bescherming wenst die de repatriëring van uw voertuig inhoudt naar aanleiding van een medisch probleem in het buitenland (Jaarcontract, Jaarcontract Plus, Prestige, Tijdelijk contract met voertuig).

Dagelijks leven

Vergelijking

Wat is het verschil tussen House Assist en de prestaties van een klassieke woningverzekering?

De meeste basisverzekeringen m.b.t. de woning (zoals de brandpolissen) zullen enkel tussenkomen in de terugbetaling van de geleden schade en in het kader van het gedekte risico. Ze komen niet allemaal tussen op het moment zelf dat u een schadegeval hebt en u dringend een vakman of gespecialiseerd bedrijf zoekt, of een noodoplossing moet vinden voor u en de andere bewoners. De prestaties van House Assist zijn dus veel uitgebreider dan hetgeen voorzien wordt in klassieke woningverzekeringen.

Met House Assist bent u zeker dat u snel wordt verder geholpen door een dienstverlener van het netwerk van Europ Assistance.

De bijstandsgarantie

Welke bijstand biedt het contract Comfortlife?

Bij een ziekte, ongeval of hospitalisatie zorgt een thuisbijstand voor u en/of uw naasten. Zo kunnen ze rustig hun leven leiden op een autonome manier in hun gebruikelijke omgeving.

In geval van ongeval of ziekte van uzelf of één van uw naasten waardoor ze in een veronderstelde situatie van afhankelijkheid gebracht worden, kunt u op Europ Assistance rekenen voor de volgende diensten:

  •  - We organiseren en nemen huishoudelijke en administratieve taken ten laste (huishouden, strijken, levering van warme maaltijden en boodschappen, ?).
  •  -  We wijzen een professionele en ervaren contactpersoon aan, de Care Manager, die persoonlijk voor u of uw naaste zal zorgen. Ook zal hij zich indien nodig thuis begeven. De Care Manager is elke werkdag beschikbaar van 9u00 tot 17u00. Buiten deze uren neemt onze dienst Gezondheidsbijstand het dossier over. Deze dienst is 24u/24u bereikbaar.
  •  -  Op advies van uw dokter organiseren we en komen we tussen in de transportkosten heen en terug naar het ziekenhuis, het medisch centrum of een gespecialiseerde dokter.
  •  -  Is uw ouder gehospitaliseerd en alleen? We kunnen het transport van één persoon organiseren om hem te bezoeken.
  •  -  Is het huisdier zonder bewaking tijdens de hospitalisatie van uw ouder (langer dan 2 dagen)? We organiseren en nemen het toezicht van het dier ten laste in een kennel of door een persoon die u gekozen heeft.
  •  -  We bieden ook een reeks gepersonaliseerde diensten (medicatie, kapper, kinesitherapeut, medische apparatuur, enz.)

Onze deelname in de kosten van bepaalde prestaties is beperkt tot één dossier per verzekerde periode, maar we kunnen ze nog altijd organiseren op aanvraag.

Voor welk type problemen kan ik een beroep doen op House Assist en hoe word ik geholpen?

(Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de gevallen waarvoor u een beroep kan doen op House Assist. Voor de volledige beschrijving van de tussenkomsten verwijzen wij u door naar onze Algemene Voorwaarden).

1) House Assist komt tussen bij problemen in en rond uw woning:

- Een lek na de watermeter
> Wij stabiliseren de lek in leidingen en koppelingen.


- Eenstoornisin uwelektrische installatiena de meter
> Wij herstellen de stroomtoevoer en zoeken de oorzaak van het probleem op.


- Eendefecte centrale verwarming
> Wij stellen uw verwarmingsinstallatie weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

- Eendefecte boiler
>Wij stellen de warmwatervoorziening zo snel mogelijk weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

 - Verstopte of lekkende buizen, leidingen of gotennaar ondergrondse tanks (regenput, mazouttanks, afvalwater)
> Wij stabiliseren of ontstoppen de lekken in het privégedeelte. Indien nodig pompen wij de mazouttank leeg waarin regenwater is terechtgekomen.

 - Buitendeuren of buitenramen zijn beschadigd (oa wegens inbraak, ongeval, storm, ?) waardoor u niet meer veilig bent
> Wij verstevigen de beschadigde deur of raam, dichten openingen die te wijten zijn aan glasbreuk, beveiligen de sloten.

 - Een lek in uw dak 
> Wij voeren de nodige noodherstellingen uit of zorgen voor de nodige (nood)oplossingen zodat uw huis droog blijft.

- Waterschade na de interventie van hulpdienstenzoals brandweer of civiele bescherming
>  Wij pompen het overtollige water weg, drogen de ruimte en nemen eventuele geurhinder weg.

- Een wespennest heeft zich gevestigd in uw huis of tuin, of u wordt geteisterd door een nest processierupsen
Wij sturen een gespecialiseerd bedrijf

- Een tak, boom, antennedreigt op uw woning te vallen
> Wij komen tussen om de oorzaak van het probleem weg te nemen zodat uw woning geen schade ondervindt.

2) House Assist komt tussen om de bewoners te helpen

- vervroegde terugkeer (uit het buitenland) bij ernstige schade aan de woning;

- hulp aan uw gezelschapsdier (hond of kat) indien het zich in een gevaarlijke situatie bevindt;

- kinderopvang en opvang van zieken na een schadegeval met tussenkomst in de kosten;

- bewaking van uw woning na een schadegeval of tijdens de begrafenis van één van de bewoners, met inbegrip van tussenkomst in de kosten;

- bereikbaarheid, hulp naar aanleiding van de opsluiting van een persoon in de woning of van uw voertuig in uw garage;

- noodoplossing en/of voorlopig onderkomen na een schadegeval, defecte elektrische installatie of defecte centrale verwarming.

3) House Assist helpt bij klusjes en diensten

4) House Assist geeft informatie en advies