Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

Administratieve vragen

Welk reisverzekeringsattest is nodig voor welke landen?

Om een ​​toeristenvisum te verkrijgen, heeft u voor sommige landen een reisverzekeringsattest nodig.

Dit is het geval voor de volgende landen:

 • Rusland: Dit document wordt u per post toegestuurd, een origineel is vereist op de ambassade.
 • Cuba: reisverzekeringsattest dat erkend wordt door de autoriteiten. Dat is het geval bij Europ Assistance.
 • Algerije: reisverzekeringsattest en een certificaat van gelegaliseerde accommodatie
 • China
 • USA: voor reizen langer dan 3 maanden

Wat moet men doen om een medische bijstand aan te vragen?

Met wie neemt u eerst contact op?

- In geval van nood (dringende medische hulp nodig): raadpleeg altijd eerst de plaatselijke hulp- of nooddiensten. (Binnen de Europese Unie is het internationaal noodnummer 112.)

- Bij medische problemen:raadpleeg altijd eerst een geneesheer ter plaatse of, indien dit niet mogelijk is, ga naar een ziekenhuis.

De te volgen stappen

 1. Overhandig uw Europese Ziekteverzekeringskaart aan de plaatselijke dokter of aan het ziekenhuis.
 2. Verwittig Europ Assistance zo snel mogelijk, en liefst binnen de 48u, en vermeld ons:
  - uw naam, contractnummer, geboortedatum, adres in België;
  - de exacte plaats en telefoonnummer (gsm) waar u zich bevindt;
  - eventueel de gegevens van uw huisarts en van de personen die verwittigd moeten worden;
  - bij ziekenhuisopname: de exacte gegevens van het ziekenhuis en van de arts die verantwoordelijk is voor uw dossier.

Indien ambulante zorgen nodig zijn, vraag altijd om een medisch rapport ter attentie van onze artsen.

In geval van dringende medische hulp zal onze arts contact opnemen met de behandelende geneesheer ter plaatse om te beslissen of een repatriëring of een overplaatsing naar een ander medisch centrum aangewezen is.

Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten

 1. Leg eerst uw documenten voor aan uw ziekenfonds.
 2. Stuur ons nadien de originele afrekening van het ziekenfonds door, samen met een kopie van de facturen en uw rekeningnummer.

Contactgegevens

Europ Assistance Belgium N.V.
Triomflaan 172
B - 1160 Brussel

Tel: +32 (0) 2 533 75 75
Fax: +32 (0) 2 533 77 75
E-mail: help@europ-assistance.be
Website: www.europ-assistance.be

De bijstandsgarantie

Wie zijn de dienstverleners van Europ Assistance?

Wanneer u een beroep doet op Europ Assistance, zal u eerst in contact komen met de bijstandsverleners en de experten die op de bijstandsdienst in Brussel werken, maar nadien wordt u ook verder geholpen door één of meerdere dienstverleners die deel uitmaken van ons nationaal of internationaal netwerk.

Zowel in België als in het buitenland beschikt Europ Assistance over een zeer uitgebreid professioneel netwerk dat zich uitstrekt over zijn 4 grote bijstandsactiviteiten. In 2014 telde dit netwerk wereldwijd maar liefst 425.000 partnerreferenties!

Sinds de oprichting van Europ Assistance, m.a.w. sinds meer dan 50 jaar, breidt dit netwerk van dienstverleners zich voortdurend uit. De dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Hieronder geven wij u een overzicht van ons netwerk:

Voor de Reisbijstand (Travel)

 -  Ambulanciers

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers, kinesitherapeuten, ...

 -  Private luchtvaartmaatschappijen

 -  Opticiens

 -  Tandartsen

 -  Ziekenhuizen en klinieken

 -  Hotels

Voor de Bijstand aan het voertuig (Automotive)

 -  Depannagediensten

 -  Sleepdiensten

 -  Garages

 -  Autoverhuurdiensten

 -  Chauffeurs

 -  Taxi's

 -  Hotels

Voor de Gezondheidszorg thuis (Health)

 -  Ambulanciers

 -  Hospitalen en klinieken

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers,  kinesitherapeuten, psychologen

 -  Professionele dienstverleners voor hulpbehoevende ouderen

 -  Professionele medische bijstandsverleners

 -  Care Managers


Voor de Bijstand thuis en aan de woning (Home & Family)

 -  Electriciens, loodgieters, raamherstellers, dakwerkers, ?

 -  Professionals uit de bouwsector, verwarmingsspecialisten, ?

 -  Professionele gezinsbijstandsverleners (sociale hulp, psychologen, familiehulp, ...)

 -  Organisaties voor werkzoekenden

 -  Organisaties voor kinderopvang

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Komt de Drive-bijstand tussen vanaf mijn woonplaats?

Ja. Alle Drive-formules komen tussen vanaf uw woonplaats. Er is dus geen "kilometervrijstelling" van kracht.

Vergelijking

Ik reis niet meer naar het buitenland maar gebruik mijn auto om korte verplaatsingen af te leggen. Welke Drive-formule moet ik kiezen?

De formule Drive Belgium is het meest aangepast indien u enkel uw verplaatsingen in België wilt dekken, vanaf uw woonplaats en zonder vervangwagen.

De formule Drive Belgium Plus laat u bovendien toe te beschikken over een vervangwagen in België (maximum 5 dagen) indien het verzekerde voertuig er geïmmobiliseerd is.

Indien u echter nog regelmatig korte trips maakt met de wagen naar een buurland (bvb. naar de tulpenvelden van Keukenhof, de kerstmarkt van Keulen, de braderij van Rijsel, de wijnoogst van de Elzas of de markten van de Provence, ?) en u geen medische bijstand of reisbijstand wenst te genieten, is het product Drive Across het meest aangewezen.

Wat is het verschil tussen het product Drive en de Jaarformule/Jaarformule Plus?

Het product Drive komt tussen voor uw voertuig in geval van zijn immobilisatie in België of in het buitenland, en dit overeenkomstig de onderschreven formule.

De Jaarformulevan Europ Assistance met dekking van het voertuig voorziet eveneens de bijstand aan personen in geval van ziekte, ongeval of overlijden (repatriëring, bezoek aan de gehospitaliseerde persoon, opsturen van brillen of geneesmiddelen, ?) en de reisbijstand (vervroegde terugkeer, bijstand in geval van verlies of diefstal van de reisdocumenten, ter beschikkingstelling van geld in het buitenland, ?).

Het Jaarcontract Plusvoorziet daarenboven een vervangwagen in België gedurende de duur van immobilisatie van uw voertuig (max. 5 dagen).

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Kan men onmiddellijk na onderschrijving een beroep doen op de dienstverlening van House Assist of bestaat er een wachttijd?

Vanaf de dag volgend op de betaling van de premie geldt een wachttijd van 15 kalenderdagen, behalve voor de prestatie die we voorzien bij opsluiting van een persoon in uw woning of de onmogelijkheid om uw huis te betreden wegens verlies of diefstal van uw sleutels. In dit geval gaat de prestatie onmiddellijk van kracht vanaf de dag volgend op uw betaling.

Voor welk type problemen kan ik een beroep doen op House Assist en hoe word ik geholpen?

(Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de gevallen waarvoor u een beroep kan doen op House Assist. Voor de volledige beschrijving van de tussenkomsten verwijzen wij u door naar onze Algemene Voorwaarden).

1) House Assist komt tussen bij problemen in en rond uw woning:

- Een lek na de watermeter
> Wij stabiliseren de lek in leidingen en koppelingen.


- Eenstoornisin uwelektrische installatiena de meter
> Wij herstellen de stroomtoevoer en zoeken de oorzaak van het probleem op.


- Eendefecte centrale verwarming
> Wij stellen uw verwarmingsinstallatie weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

- Eendefecte boiler
>Wij stellen de warmwatervoorziening zo snel mogelijk weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

 - Verstopte of lekkende buizen, leidingen of gotennaar ondergrondse tanks (regenput, mazouttanks, afvalwater)
> Wij stabiliseren of ontstoppen de lekken in het privégedeelte. Indien nodig pompen wij de mazouttank leeg waarin regenwater is terechtgekomen.

 - Buitendeuren of buitenramen zijn beschadigd (oa wegens inbraak, ongeval, storm, ?) waardoor u niet meer veilig bent
> Wij verstevigen de beschadigde deur of raam, dichten openingen die te wijten zijn aan glasbreuk, beveiligen de sloten.

 - Een lek in uw dak 
> Wij voeren de nodige noodherstellingen uit of zorgen voor de nodige (nood)oplossingen zodat uw huis droog blijft.

- Waterschade na de interventie van hulpdienstenzoals brandweer of civiele bescherming
>  Wij pompen het overtollige water weg, drogen de ruimte en nemen eventuele geurhinder weg.

- Een wespennest heeft zich gevestigd in uw huis of tuin, of u wordt geteisterd door een nest processierupsen
Wij sturen een gespecialiseerd bedrijf

- Een tak, boom, antennedreigt op uw woning te vallen
> Wij komen tussen om de oorzaak van het probleem weg te nemen zodat uw woning geen schade ondervindt.

2) House Assist komt tussen om de bewoners te helpen

- vervroegde terugkeer (uit het buitenland) bij ernstige schade aan de woning;

- hulp aan uw gezelschapsdier (hond of kat) indien het zich in een gevaarlijke situatie bevindt;

- kinderopvang en opvang van zieken na een schadegeval met tussenkomst in de kosten;

- bewaking van uw woning na een schadegeval of tijdens de begrafenis van één van de bewoners, met inbegrip van tussenkomst in de kosten;

- bereikbaarheid, hulp naar aanleiding van de opsluiting van een persoon in de woning of van uw voertuig in uw garage;

- noodoplossing en/of voorlopig onderkomen na een schadegeval, defecte elektrische installatie of defecte centrale verwarming.

3) House Assist helpt bij klusjes en diensten

4) House Assist geeft informatie en advies

Waarom zou men een House Assist-contract onderschrijven om vakmensen te vinden, terwijl ze op het internet, telefoongidsen, via eigen contacten, enz… te vinden zijn?

Problemen thuis inzake verwarming, loodgieterij, dak, elektriciteit, ... komen gewoonlijk voor op ?het slechtste moment?, want:


- ze treden plots en onverwachts op,

- u kent niemand die usnel kan helpen

- de installateur of depannagedienst die u wel kent, isniet meteen beschikbaar

- de schade is groter dan voorzien waardoor u vóór een definitieve herstelling eennoodoplossingmoet zoeken voor uzelf en uw gezin,

- u hebt echtniet de tijdom u bezig te houden met het zoeken naar oplossingen of betrouwbare vakmensen die snel bij u thuis kunnen tussenkomen,


Databanken zoals de telefoongids of zoekmachines op het internet zullen u wel adresgegevens verschaffen, maar of de hiermee (lukraak) gevonden vakmensen ook inderdaad allemaal snel kunnen tussenkomen (de gemiddelde wachttijd is 5 dagen !) en hoogstaand kwalitatief werk kunnen verrichten, blijft onzeker. Anderzijds kunnen eigen contacten of eigen netwerken ook niet altijd spoedig tussenkomen, of betreft het personen die niet over voldoende ervaring beschikken en niet erkend zijn in het betrokken vakgebied.

De ideale oplossing is dus House Assist die u toegang geeft tot een professioneel netwerk van gekwalificeerde hulpverleners.