Onze website gebruikt cookies. Gelieve uw cookievoorkeuren hieronder in te stellen. Functionele cookies zijn nodig om te garanderen dat de website naar behoren werkt en kunnen niet geweigerd worden. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid en Privacy Policy.
Meer details
Minder details

Functionele cookies

Cookies die nodig zijn om te garanderen dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld: informatie doorgeven naar de volgende pagina bij het kopen van een contract of het opslaan van uw voorkeuren zoals taal- en browserinstellingen.

Analytische cookies

Cookies die ons toelaten om inzichten te genereren in het gebruik van onze website. Op deze manier kunnen we zorgen voor een continue optimalisatie van de website. De verzamelde gegevens bevatten nooit persoonlijk identificeerbare informatie.

Advertentiecookies

Cookies die ons in staat stellen te weten hoeveel en welke specifieke advertenties u heeft gezien en/of waarop u geklikt heeft. We volgen ook of een advertentie ertoe heeft geleid dat u een product van Europ Assistance heeft gekocht. Op basis van uw acties op de website kunnen we relevante aanbiedingen tonen op websites van derden.

Even geduld... Partnerzone Jobs Blog FAQ

Gedragscode

Gedragscode

De Gedragscode van Generali werd op 14 december 2012 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Hij vervangt de Ethische Code van de Generali Groep.

De Gedragscode geldt voor alle medewerkers van de Generali Groep, ook de leden van toezichthoudende en managementorganen. Verder verwacht Generali van derde partijen (consultants, leveranciers, agenten enz.) die namens de Groep handelen, dat zij zich schikken naar de principes die deze Code vooropstelt.

De Gedragscode bepaalt minimumstandaarden van gedrag die moeten worden nagekomen, en schrijft ook specifieke gedragsregels voor met betrekking tot de volgende vraagstukken: bevordering van diversiteit en integratie, bescherming van activa en bedrijfsgegevens, belangenconflicten, bestrijding van omkoperij en corruptie, omgaan met financiële informatie en voorkennis, bestrijding van witwaspraktijken en van financiering van terrorisme, en internationale sancties.

Rapporteerkwesties, onbehoorlijk gedrag

Wie te goeder trouw bepaalde praktijken of gedragingen als ongepast beoordeelt, of als strijdig met de wet, de Gedragscode, de Regels van de Groep of ander intern beleid (bv. discriminatie, pesterijen, intimidatie, stalking, corruptie, omkoperij enz.), kan dit rapporteren via lokale kanalen of via de Hoofdzetel van de Groep. Om sneller een antwoord te krijgen, raden we aan eerst de lokale kanalen aan te spreken.

U kunt dit rapporteren via:

Lokale kanalen

via e-mail : compliance.officer@europ-assistance.be
met de post : Europ Assistance Belgium -  Compliance Officer, Kantersteen 47, 1000 Brussel

Hoofdzetel van de Groep

online

Rapporten moeten behoorlijk gedetailleerd zijn in de beschrijving van de omstandigheden van de aangevoerde inbreuk. Klachten zonder voldoende details kunnen niet onderzocht worden.

Anonieme rapporten worden niet aanvaard. Daarom moeten klagers hun identiteit bekend maken wanneer ze een rapport indienen.

Rapporten evenals gegevens van zowel de aanklagers als de betrokken individuen zullen vertrouwelijk behandeld en in opperste discretie afgehandeld worden, in overeenstemming met de geldende privacyregels.

De Groep verbiedt ten strengste vergeldingsacties tegenover eenieder die te goeder trouw rapporteert, en dit ongeacht wie in het rapport wordt aangeklaagd.   Gelieve te noteren dat deze kanalen niet moeten worden gebruikt voor bezorgdheden van klanten over producten of diensten die de ondernemingen van de Groep leveren. Deze meldingen moeten worden doorgesproken met de gepaste, specifieke kanalen, volgens de bepalingen in de relevante contractuele documentatie, in overeenstemming met de lokale wetgeving.

De Gedragscode downloaden