Europ Assistance

  ONZE FORMULES VOOR BEDRIJVENBusiness Bike Assist Europa

Gerust fietsen in Europa !

Business Bike Assist Europa is gericht op bedrijven die de verplaatsingen met de fiets van hun werknemers in heel Europa willen dekken, zowel privé als professioneel. Medewerkers kunnen tijdens de periode van immobilisatie en reparatie van de fiets profiteren van een vervangfiets.


Voordelen


  • Alle verplaatsingen in Europa met de fiets van medewerkers, zowel professioneel als privé, zijn gedekt.
 

Prestaties van deze verzekering in detail

Sleping van de fiets
  • Depannage-sleping naar de woon- of verblijfplaats, of naar de erkende hersteller van uw keuze in de buurt van de woon- of verblijfplaats.
  • Het vervoer van de werknemer, zijn bagage en minderjarige kinderen die hij als enige verantwoordelijke op dat moment begeleidt, is verzekerd.
Vervangfiets in België en Groot Hertogdom Luxemburg

Indien de gebeurtenis plaatsvindt in België of het Groothertogdom Luxemburg en de fiets niet binnen 24 uur kan worden gerepareerd, wordt een vervangfiets ter beschikking van de werknemer gesteld voor maximaal 5 werkdagen.

Bijstand bij diefstal van de fiets

Wij verzorgen en organiseren het vervoer van de medewerker en zijn bagage:

  • naar de woonplaats indien de diefstal plaatsvindt in België, het Groothertogdom Luxemburg of binnen een straal van 30 km buiten hun nationale grenzen of naar de geplande verblijfplaats op de dag van het evenement
  • of tot de residentie op de dag van het evenement
  • of naar het begin- of eindpunt van de fietstocht
  • of naar de plaats, in België of in het Groothertogdom Luxemburg, waarheen de gebruiker zich moet begeven, om vervolgens vandaag terug te keren naar zijn woonplaats of verblijfplaats, op voorwaarde dat het evenement plaatsvindt in België, het Groothertogdom Luxemburg of binnen een straal van 30 km buiten hun nationale grenzen.
Bewaking van de fiets

Wanneer wij de fiets vervoeren, dekken wij de bewakingskosten vanaf de dag van de transportaanvraag tot de dag dat de fiets door de vervoerder wordt opgehaald.

Taxi in geval van nood thuis

Indien de werknemer in België of het Groothertogdom Luxemburg heeft gefietst om in België of het Groothertogdom Luxemburg te werken, regelen wij een taxi naar de woonplaats.

  • in geval van onverwachte hospitalisatie/overlijden van een familielid tot in de eerste graad
  • in geval van schade aan de woning van de werknemer
Contacteer ons voor meer informatie Algemene voorwaarden lezen >

Deze productfiche vat de voornaamste garanties samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde prestaties, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.

Ons engagement

OVERAL TER WERELD
OVERAL TER WERELD

Honderdduizenden partners 24u/24 klaar om in actie te schieten

Ontdek   
ALS EERSTE AAN UW ZIJDE
ALS EERSTE AAN UW ZIJDE

Bijstand : ons beroep sinds meer dan een halve eeuw

Ontdek   
EEN GEPERSONALISEERDE OPLOSSING
EEN GEPERSONALISEERDE OPLOSSING

U staat in het middelpunt van onze bezorgdheid

Ontdek   
BESCHERMING BINNEN DE 24U
BESCHERMING BINNEN DE 24U

Betaal vandaag online, wij beschermen u vanaf morgen

Ontdek