Europ Assistance

In het kader van Solvency II worden de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen aan een uitgebreid onderzoek met betrekking tot de solvabiliteitsvereisten onderworpen, teneinde hun financiële situatie, risicoprofiel en risicobeheerstrategie duidelijk weer te geven.

Eén van de jaarlijks te produceren documenten is het verslag over de solvabiliteit en financiële toestand (“SFCR”- Solvency and Financial Conditions Report) dat hier kan worden gedownload.