Onze website gebruikt cookies. Gelieve uw cookievoorkeuren hieronder in te stellen. Functionele cookies zijn nodig om te garanderen dat de website naar behoren werkt en kunnen niet geweigerd worden. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid en Privacy Policy.
Meer details
Minder details

Functionele cookies

Cookies die nodig zijn om te garanderen dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld: informatie doorgeven naar de volgende pagina bij het kopen van een contract of het opslaan van uw voorkeuren zoals taal- en browserinstellingen.

Analytische cookies

Cookies die ons toelaten om inzichten te genereren in het gebruik van onze website. Op deze manier kunnen we zorgen voor een continue optimalisatie van de website. De verzamelde gegevens bevatten nooit persoonlijk identificeerbare informatie.

Advertentiecookies

Cookies die ons in staat stellen te weten hoeveel en welke specifieke advertenties u heeft gezien en/of waarop u geklikt heeft. We volgen ook of een advertentie ertoe heeft geleid dat u een product van Europ Assistance heeft gekocht. Op basis van uw acties op de website kunnen we relevante aanbiedingen tonen op websites van derden.

Even geduld... Partnerzone Jobs Blog FAQ

Territoriale beperkingen van onze interventies

Landen en gebieden die uitgesloten zijn van de bijstandscontracten

Eén van de grote troeven van Europ Assistance is dat ze beschikt over tal van middelen om in het buitenland tussen te komen dankzij haar uitgebreid netwerk van correspondenten en dienstverleners. In sommige zeer specifieke omstandigheden kan de toestand ter plaatse echter dermate verslechteren of gevaarlijk worden dat onze plaatselijke correspondenten niet meer op een doeltreffende en veilige wijze kunnen optreden of beschikken over de onmisbare logistieke middelen om de reiziger te helpen.

Dit is de reden waarom deze landen (tijdelijk) contractueel uitgesloten kunnen worden. Overeenkomstig de contractuele bepalingen van de reisbijstand van Europ Assistance, gaat het over landen en gebieden:

  • in staat van (burger)oorlog;
  • waar de veiligheid wordt verstoord door oproer, volksopstanden, terrorisme;
  • waar het vrije personen- of goederenvervoer beperkt of verhinderd wordt;
  • of die getroffen worden door stakingen of andere onverwachte gebeurtenissen die Europ Assistance verhinderen om de uitvoering van haar contractuele tussenkomsten na te komen.

Voor de beoordeling van de politieke situatie of van de veiligheid in de betrokken landen, volgt Europ Assistance de raad en de aanbevelingen op van de FOD Buitenlandse Zaken.

Internationale sancties

De gedekte landen (of één of andere van hun regio’s) kunnen vallen onder het sanctiebeleid van de Verenigde Naties, van de Europese Unie, of onder enige andere toepasselijke sanctieregeling, waardoor wij er verhinderd worden om het geheel of een deel van onze contractuele verplichtingen uit te voeren. De lijst met de getroffen landen en gebieden is onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Op dit ogenblik bevat ze volgende landen en gebieden (update van 10/05/2022):

Uitgesloten landen of gebieden (geen tussenkomst mogelijk):

Noord-Korea
Syrië
Iran
Venezuela
Wit-Rusland
Russische Federatie
Myanmar (Birma)
Afghanistan
De Oekraïense gebieden die door de Russische Federatie zijn geannexeerd (annexatie niet erkend door België): de Krim, Donetsk, Loehansk, Zaporizjia, Cherson.

Land waar onze tussenkomst voor onderdanen van de Verenigde Staten onderworpen is aan bepaalde voorwaarden:

Cuba

Voor onderdanen van de Verenigde Staten die naar Cuba reizen, is de uitvoering van de bijstandsdiensten of van de betaling van de prestaties onderworpen aan de levering van het bewijs dat de reis naar Cuba de wetten van de Verenigde Staten naleeft. De notie « onderdanen van de Verenigde Staten » slaat op elke persoon, waar hij zich ook bevindt, die de Amerikaanse burgerschap bezit of die gewoonlijk in de Verenigde Staten verblijft (met inbegrip van de houders van een Green Card).

Meer informatie vindt u op volgende websites :

  • Verenigde Staten van Amerika: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
  • Europese Unie: https://www.sanctionsmap.eu/#/main
  • Verenigde Naties: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

Indien u meer informatie wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met onze Klantendienst op e-mailadres admin@europ-assistance of tijdens de administratieve uren op het telefoonnummer 02/541.91.91.

Lees ook het blogartikel over uitgesloten landen
Meer informatie