Europ Assistance

ANNULATIEVERZEKERINGNoGo Jaarlijks: Uitbreiding verzekeringsplafond


De optie « Uitbreiding van het plafond » van onze reisannulatieverzekering NoGo dekt de annulatie of wijziging van uw reizen met hoog budget. Zo kunt u uw reis beschermen van een waarde hoger dan 2.500€ per persoon (of 12.500€ per reis) en het verschil dekken tussen de waarde van uw reis en de basisdekking. Uw reisbudget is beschermd tegen onvoorziene omstandigheden die te wijten zijn aan tal van gedekte gebeurtenissen (ziekte, ongeval, sterfgeval, ernstige schade aan de woning, jobverlies, …).

Deze productfiche vat de voornaamste garanties samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde prestaties, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.Voornaamste waarborgen

Voornaamste waarborgen


  • dekking van 10.000€ per persoon en per reis
  • terugbetaling wijzigingskosten bij aanpassing van de verblijfsdata
  • terugbetaling van de niet genoten vakantiedagen
  • alle reserveringswijzen zijn gedekt (zowel van korte als van lange duur)