Onze website gebruikt cookies. Gelieve uw cookievoorkeuren hieronder in te stellen. Functionele cookies zijn nodig om te garanderen dat de website naar behoren werkt en kunnen niet geweigerd worden. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid en Privacy Policy.
Meer details
Minder details

Functionele cookies

Cookies die nodig zijn om te garanderen dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld: informatie doorgeven naar de volgende pagina bij het kopen van een contract of het opslaan van uw voorkeuren zoals taal- en browserinstellingen.

Analytische cookies

Cookies die ons toelaten om inzichten te genereren in het gebruik van onze website. Op deze manier kunnen we zorgen voor een continue optimalisatie van de website. De verzamelde gegevens zijn nooit persoonlijk identificeerbare informatie.

Advertentiecookies

Cookies die ons in staat stellen te weten hoeveel en welke specifieke advertenties u hebt gezien en/of waarop u geklikt hebt. We volgen ook of een advertentie ertoe heeft geleid dat u een product van Europ Assistance hebt gekocht. Op basis van uw acties op de website kunnen we relevante aanbiedingen tonen op websites van derden.

Reisbijstand en uitgesloten landen

Europ Assistance Belgium zal er altijd naar streven om alle middelen aan te wenden die tot haar beschikking staan om u bij te staan als u een probleem hebt tijdens uw reis naar het buitenland.

Als reisbijstandsmaatschappij zijn wij echter verplicht om te voldoen aan de nationale en internationale regels en wetten, in het bijzonder op het gebied van veiligheid en internationale sancties. Bovendien kunnen reisbeperkingen of reisverboden die door Belgische en/of buitenlandse autoriteiten worden uitgevaardigd, ons beletten om ter plaatse bijstand te bieden. Daarom hebben we voor alle duidelijkheid twee clausules toegevoegd aan de Algemene Voorwaarden van onze reisbijstandscontracten. Het betreft de volgende clausules:

Voorafgaandelijke nota

Wij (Europ Assistance Belgium) zullen geen dekking bieden, noch een prestatie ten laste nemen, noch schadevergoeding betalen, noch een voordeel of een dienst verstrekken zoals beschreven in de polis, indien dit ons zou blootstellen aan enige sanctie, verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of economische sancties, wetten of voorschriften van de Europese Unie of van de Verenigde Staten van Amerika.

Uitgesloten landen

  • Zijn niet gedekt: landen, regio's of gebieden waarvoor de overheid van het land van domicilie een algemeen reisverbod heeft uitgebracht of waarvoor ze het reizen verbiedt om een andere reden dan een essentiële reis. Zijn ook niet gedekt, de landen van bestemming die een inreisverbod hebben uitgevaardigd voor de onderdanen van het land/de landen waarvan de begunstigden van dit contract de nationaliteit hebben.
  • Zijn uitgesloten: Noord-Korea, Syrië, de Krim.
  • De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid is niet van toepassing indien u reist naar Iran of Venezuela. Voor onderdanen van de verenigde Staten die naar Cuba reizen, is de uitvoering van de bijstandsdiensten of van de betaling van de prestaties onderworpen aan de levering van het bewijs dat de reis naar Cuba de wetten van de Verenigde Staten naleeft. De notie « onderdanen van de Verenigde Staten » slaat op elke persoon, waar hij zich ook bevindt, die de Amerikaanse burgerschap bezit of die gewoonlijk in de Verenigde Staten verblijft (met inbegrip van de houders van een Green Card).

Deze clausules zijn van toepassing vanaf de nieuwe hernieuwingsdatum van uw contract. De betaling van de premie geldt als aanvaarding van uwentwege van deze aanpassingen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat elke wijziging die wij in onze Algemene Voorwaarden aanbrengen, u de mogelijkheid biedt om uw contract op te zeggen. Wij nodigen u uit om de nieuwe Algemene Voorwaarden te raadplegen in de Klantenzone van onze website.

Het is belangrijk dat u weet dat zolang er geen reisverbod is uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, Europ Assistance Belgium u zal blijven helpen bij eventuele medische problemen in het buitenland, zelfs als deze betrekking hebben op een Covid-19-infectie en dat wij zullen tussenkomen in de terugbetaling van uw medische kosten in het buitenland overeenkomstig het maximumbedrag dat voorzien is in het contract dat u afgesloten hebt.

Meer informatie over de medische waarborg m.b.t.Covid-19 vindt u in onze FAQ's op het adres.

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Lees ook het blogartikel over uitgesloten landen

Plus d'info