Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

De bijstandsgarantie

Zijn epidemieën, natuurrampen, oproer, revoluties of terroristische daden gedekt door het NoGo-reisannulatiecontract ?

In het algemeen dekt het NoGo-reisannulatiecontract gebeurtenissen waar de gedekte persoon (of aanverwanten) aan de basis van ligt (ziekte/sterfgeval/hospitalisatie, zwangerschap, onmogelijke inenting vanwege medische redenen, enz), die gelinkt zijn aan zijn privésfeer (echtscheiding, examen, schade aan de woning, annulatie vanwege reisgenoot, ...) of aan zijn beroepssfeer (mutatie, weigering van vakantiedagen, ...) en "in dezelfde gedachtengang" de gebeurtenissen die in de praktijk zijn vakantievertrek belemmeren (ongeval of autopech tijdens zijn verplaatsing naar de luchthaven, ...). Zie in dit verband voor meer details de vraag met de opsomming van de gedekte gebeurtenissen.

Gevallen van overmacht (natuurrampen, epidemieën/pandemieën, risico op aanslagen, onveiligheid of terrorisme) zijn uitgesloten.

Waarom een Student-contract onderschrijven ?

Elk jaar trekken steeds meer Belgische studenten naar het buitenland om er te gaan studeren en er bijkomende kennis en ervaring op te doen. De Vlaamse overheid stelt zich als streefdoel om tegen 2020 binnen de Erasmus-uitwisselingen de kans te bieden aan één op de vijf studenten om in het buitenland te gaan studeren. Studenten met een buitenlandse ervaring staan later immers veel sterker op de arbeidsmarkt.

In het buitenland studeren kost echter meestal handenvol geld. Daarenboven loopt de student er ook het risico om gedurende zijn verblijf het hoofd te moeten bieden aan heel wat onverwachte problemen, denk maar aan :

- medische kosten wegens een ziekte of een ongeval,

- nood aan vervroegde terugkeer naar huis wegens een hospitalisatie van een naaste in België,

- dringende nood aan vervangende bagage wegens diefstal of verlies,

- vergoeding van studiekosten in het kader van een studie-onderbreking wegens persoonlijke gezondheidsproblemen of
wegens het overlijden of een ernstige en langdurige ziekenhuisopname van één van de ouders,

- schadevergoedingen wegens lichamelijke of materiële schade berokkend aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid),

Dankzij het reisbijstandscontract Student van Europ Assistance, worden deze en nog veel andere risico's gedekt. De medische kosten worden gedekt tot een maximumbedrag van 250.000€.
Met de optie Student+ wordt de tussenkomst in de medische kosten in het buitenland zelfs opgetrokken tot maximum 500.000€.

In tegenstelling tot een "klassiek" jaarcontract dat een verblijf in het buitenland dekt tot maximum 3 opeenvolgende maanden (Jaarcontract of Jaarcontract+) of van 6 opeenvolgende maanden (Prestigecontract), dekt het Studentencontract een verblijfsduur van 12 opeenvolgende maanden.
Dit is dus meer dan voldoende om een volledig academiejaar te dekken.

Een hele geruststelling zowel voor de student als voor zijn ouders: dankzij de volledige reisverzekering Student kunnen de studies in het buitenland met een gerust gemoed aangevat worden.

Vergelijking

Ik heb reeds een hospitalisatieverzekering. Waarom zou ik dan nog een reisbijstand onderschrijven?

Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de terugbetaling van de medische kosten in het buitenland als u gehospitaliseerd bent (geen ambulante zorgen of dagverblijven). Meestal zal ze ook de organisatie van de hulpverlening niet vergoeden, noch de repatriëring van de verzekerde en zijn medereizigers terugbetalen.

Wat doet Europ Assistance?

Europ Assistance regelt alles: de hulpverlening, de eventuele repatriëring en de terugbetaling van uw medische kosten.

Mobiliteit

Vergelijking

Ik reis niet meer naar het buitenland maar gebruik mijn auto om korte verplaatsingen af te leggen. Welke Drive-formule moet ik kiezen?

De formule Drive Belgium is het meest aangepast indien u enkel uw verplaatsingen in België wilt dekken, vanaf uw woonplaats en zonder vervangwagen.

De formule Drive Belgium Plus laat u bovendien toe te beschikken over een vervangwagen in België (maximum 5 dagen) indien het verzekerde voertuig er geïmmobiliseerd is.

Indien u echter nog regelmatig korte trips maakt met de wagen naar een buurland (bvb. naar de tulpenvelden van Keukenhof, de kerstmarkt van Keulen, de braderij van Rijsel, de wijnoogst van de Elzas of de markten van de Provence, ?) en u geen medische bijstand of reisbijstand wenst te genieten, is het product Drive Across het meest aangewezen.

De bijstandsgarantie

Zijn oldtimers uitgesloten in de Drive-bijstand?

Er is geen beperking wat de leeftijd, het merk of het model betreft van het voertuig dat verzekerd kan worden.

Heb ik in het Drive-contract altijd recht op een vervangwagen? Voor welke duur?

Een vervangwagen wordt enkel voorzien in de formules Drive Belgium Plusen Drive Across

In de formule Drive Belgium Pluswordt een vervangwagen ter beschikking gesteld gedurende maximum 5 dagen wanneer het verzekerd voertuig in België meer dan 2 uur geïmmobiliseerd is.

In de formule Drive Acrosshebt u recht op dezelfde prestaties als de formule Drive Belgium Plus indien uw voertuig meer dan 2 uur in België geïmmobiliseerd is.

Indien uw voertuig in een buurland geïmmobiliseerd is en dat de immobilisatie meer dan 2u bedraagt, stellen wij u eenmobiliteitsoplossing voor die rekening houdt met het aantal geïmmobiliseerde inzittenden, de duur van immobilisatie van uw voertuig en de verplaatsingen die u nog moet afleggen om u in staat te stellen uw reis verder te zetten en/of naar België terug te keren en er u te verplaatsen in afwachting van de herstellingen.

Deze mobiliteitsoplossing streeft ernaar om zo goed mogelijk overeen te stemmen met uw noden. Ze is dus heel flexibel en kan zich vertalen in het ter beschikking stellen van een vervangwagen gedurende de duur van immobilisatie van het verzekerd voertuig en dit voor een maximumduur van 10 dagen.

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Ik ben huurder in een appartementsgebouw met meerdere woningen. Komt House Assist ook tussen voor problemen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw?

Voor de kosten aan de gemeenschappelijke delen van gebouwen die bestaan uit meerdere woningen komen wij niet tussen, behalve voor de prestaties die betrekking hebben tot de bijstand aan de bewoners. Bij problemen m.b.t. de gemeenschappelijke delen van het gebouw, kan u best contact opnemen met de syndicus.

Voor welk type problemen kan ik een beroep doen op House Assist en hoe word ik geholpen?

(Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de gevallen waarvoor u een beroep kan doen op House Assist. Voor de volledige beschrijving van de tussenkomsten verwijzen wij u door naar onze Algemene Voorwaarden).

1) House Assist komt tussen bij problemen in en rond uw woning:

- Een lek na de watermeter
> Wij stabiliseren de lek in leidingen en koppelingen.


- Eenstoornisin uwelektrische installatiena de meter
> Wij herstellen de stroomtoevoer en zoeken de oorzaak van het probleem op.


- Eendefecte centrale verwarming
> Wij stellen uw verwarmingsinstallatie weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

- Eendefecte boiler
>Wij stellen de warmwatervoorziening zo snel mogelijk weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

 - Verstopte of lekkende buizen, leidingen of gotennaar ondergrondse tanks (regenput, mazouttanks, afvalwater)
> Wij stabiliseren of ontstoppen de lekken in het privégedeelte. Indien nodig pompen wij de mazouttank leeg waarin regenwater is terechtgekomen.

 - Buitendeuren of buitenramen zijn beschadigd (oa wegens inbraak, ongeval, storm, ?) waardoor u niet meer veilig bent
> Wij verstevigen de beschadigde deur of raam, dichten openingen die te wijten zijn aan glasbreuk, beveiligen de sloten.

 - Een lek in uw dak 
> Wij voeren de nodige noodherstellingen uit of zorgen voor de nodige (nood)oplossingen zodat uw huis droog blijft.

- Waterschade na de interventie van hulpdienstenzoals brandweer of civiele bescherming
>  Wij pompen het overtollige water weg, drogen de ruimte en nemen eventuele geurhinder weg.

- Een wespennest heeft zich gevestigd in uw huis of tuin, of u wordt geteisterd door een nest processierupsen
Wij sturen een gespecialiseerd bedrijf

- Een tak, boom, antennedreigt op uw woning te vallen
> Wij komen tussen om de oorzaak van het probleem weg te nemen zodat uw woning geen schade ondervindt.

2) House Assist komt tussen om de bewoners te helpen

- vervroegde terugkeer (uit het buitenland) bij ernstige schade aan de woning;

- hulp aan uw gezelschapsdier (hond of kat) indien het zich in een gevaarlijke situatie bevindt;

- kinderopvang en opvang van zieken na een schadegeval met tussenkomst in de kosten;

- bewaking van uw woning na een schadegeval of tijdens de begrafenis van één van de bewoners, met inbegrip van tussenkomst in de kosten;

- bereikbaarheid, hulp naar aanleiding van de opsluiting van een persoon in de woning of van uw voertuig in uw garage;

- noodoplossing en/of voorlopig onderkomen na een schadegeval, defecte elektrische installatie of defecte centrale verwarming.

3) House Assist helpt bij klusjes en diensten

4) House Assist geeft informatie en advies

Wie zijn de dienstverleners (vakmensen) die voor House Assist tussenkomen? Zijn ze betrouwbaar?

De dienstverleners van Europ Assistance worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening. Ze zijn erkend in hun vakgebied en moeten bij Europ Assistance een kwaliteitscharter ondertekenen vooraleer ze voor onze klanten aan de slag kunnen. De kwaliteit van hun tussenkomsten wordt door Europ Assistance systematisch geëvalueerd.

Het zijn dus geen dienstverleners die zomaar ?lukraak? uit publieke adressenbestanden worden geplukt.