Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

De bijstandsgarantie

Waarom zou ik een reisbijstandscontract onderschrijven terwijl ik niet ver op reis ga?

Volgens een enquête die jaarlijks gehouden wordt door Europ Assistance, verklaren 7 Belgen op 10 door een reisbijstandscontract gedekt te zijn wanneer ze op reis vertrekken naar het buitenland.

"Ik ben al verzekerd" : Ondanks dit relatief hoge cijfer, stellen vele Belgen zich tevreden met de reisbijstand die toegekend wordt door hetziekenfonds, eenkredietkaart, eenautoverzekeringof eenhospitalisatieverzekeringen zijn ze dus zonder het te beseffen slechts gedeeltelijk verzekerd.

"Ik heb dat niet nodig": Meer dan de helft van degenen die geen reisbijstandsverzekering onderschrijven, verklaart dat ze er het nut niet van inzien omdat ze "niet genoeg op reis gaan", "niet ver genoeg reizen", of ervan uitgaan dat ze "weinig of geen risico's lopen tijdens hun vakantie"!

Nochtans tonen de duizenden bijstandsdossiers die door Europ Assistance jaarlijks geopend worden ondubbelzinnig aan dat men niet op reis hoeft te gaan naar een verre bestemming om het slachtoffer te worden van een ongeval, een medisch probleem of een autopech.

Zelfs in een buurland (Frankrijk, Nederland, Duitsland, ...) of in landen aan de Middellandse Zee die door Belgische toeristen het meest bezocht worden (Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, ...), kan een klein medisch probleem voor het slachtoffer en zijn reisgenoten uitdraaien op een stressvolle situatie vol onzekerheden:

- een andere (infra)structuur van gezondheidszorgen in vergelijking met België,

- de fysieke verwijdering met het persoonlijke netwerk van het slachtoffer (familie, vrienden, behandelende geneesheer, ?),

- een buitenlandse taal die men niet beheerst,

- een grotere afhankelijkheid en het gevoel dat men machteloos staat ten opzichte van de gebeurtenissen,

"Bij een ernstig probleem moet men geen 1.000 km van huis verwijderd zijn om de indruk te hebben dat men zich aan de andere kant van de wereld bevindt en op zichzelf aangewezen is !"

En dan is er ook nog debezorgdheid voor de naasten diegedurende de reisperiodethuis gebleven zijn

Wat moet er gebeuren indien zij gedurende uw afwezigheid het slachtoffer worden van een hospitalisatie of een sterfgeval ?

- hoe kan een vervroegde terugkeer geregeld worden indien u niet beschikt over de hulp van buitenuit?

- hoe kan het bedrag van de "niet-genoten vakantiedagen" vergoed worden?

Wat moet er gebeuren indien uw woning een schadegeval ondergaat?

Enkel de keuze van een volledige reisverzekering die aangevuld is met een degelijk reisannulatiecontract zal de beste oplossing bieden.

Opgelet: als u denkt dat u volledig beschermd bent door uw ziekenfonds, uw bankkaart, autoverzekering of lidmaatschap bij een depannagedienst. De geboden garanties bieden er meestal slechts bescherming voor een beperkt aantal gevallen of in een beperkt aantal omstandigheden.

Waarom een Student-contract onderschrijven ?

Elk jaar trekken steeds meer Belgische studenten naar het buitenland om er te gaan studeren en er bijkomende kennis en ervaring op te doen. De Vlaamse overheid stelt zich als streefdoel om tegen 2020 binnen de Erasmus-uitwisselingen de kans te bieden aan één op de vijf studenten om in het buitenland te gaan studeren. Studenten met een buitenlandse ervaring staan later immers veel sterker op de arbeidsmarkt.

In het buitenland studeren kost echter meestal handenvol geld. Daarenboven loopt de student er ook het risico om gedurende zijn verblijf het hoofd te moeten bieden aan heel wat onverwachte problemen, denk maar aan :

- medische kosten wegens een ziekte of een ongeval,

- nood aan vervroegde terugkeer naar huis wegens een hospitalisatie van een naaste in België,

- dringende nood aan vervangende bagage wegens diefstal of verlies,

- vergoeding van studiekosten in het kader van een studie-onderbreking wegens persoonlijke gezondheidsproblemen of
wegens het overlijden of een ernstige en langdurige ziekenhuisopname van één van de ouders,

- schadevergoedingen wegens lichamelijke of materiële schade berokkend aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid),

Dankzij het reisbijstandscontract Student van Europ Assistance, worden deze en nog veel andere risico's gedekt. De medische kosten worden gedekt tot een maximumbedrag van 250.000€.
Met de optie Student+ wordt de tussenkomst in de medische kosten in het buitenland zelfs opgetrokken tot maximum 500.000€.

In tegenstelling tot een "klassiek" jaarcontract dat een verblijf in het buitenland dekt tot maximum 3 opeenvolgende maanden (Jaarcontract of Jaarcontract+) of van 6 opeenvolgende maanden (Prestigecontract), dekt het Studentencontract een verblijfsduur van 12 opeenvolgende maanden.
Dit is dus meer dan voldoende om een volledig academiejaar te dekken.

Een hele geruststelling zowel voor de student als voor zijn ouders: dankzij de volledige reisverzekering Student kunnen de studies in het buitenland met een gerust gemoed aangevat worden.

Administratieve vragen

Hoe dien ik een schadeaangifte in, in het kader van mijn NoGo-contract?

U vindt de formulieren voor schadeaangifte in het klantenzone van de website, toegankelijk via de homepage van onze website.

Stuur ons samen met de ingevulde aangifte ook alle nodige bewijsstukken en facturen op.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Komt de Drive Across-formule ook tussen voor een autopech in Spanje, in Italië of in Groot-Brittannië?

De bijstandsformule Drive Acrossslaat op elke immobilisatie van uw voertuig vanaf uw woonplaats, in België, en binnen de vastelandsgrenzen van volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg en Nederland.

De Drive Across-formule komt niet tussen in andere landen.

Voor een bredere geografische dekking, kunt u een Jaarcontract of Jaarcontract Plus, Prestige of Tijdelijke bijstand met voertuig afsluiten.

Wat is de pechverhelping Drive?


- Pechverhelping-sleepdienst van het voertuig: Als uw voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een autopech, een diefstal of een ongeval, sturen wij een pechverhelper ter plaatse. Als hij uw voertuig niet kan herstellen, organiseren wij de sleping van uw voertuig naar een garage van het merk of een garage (onderworpen aan de btw) naar keuze.

- Terugkeer naar uw woonplaats / Mobiliteitsoplossing of verderzetting van de reis van de inzittenden: Indien u in België geïmmobiliseerd bent gedurende meer dan 2 uur, regelen wij uw terugkeer naar uw woonplaats.
Indien u gekozen hebt voor de Drive Belgium-formule, stellen wij een vervangwagen ter beschikking gedurende een duur vanmaximum 5 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw voertuig.

Indien u de Drive Across-formule hebt gekozen en uw voertuig meer dan 2u in een buurland geïmmobiliseerd is, stellen wij u een mobiliteitsoplossing voor. Die oplossing kan overeenkomen met een vervangwagen die ter beschikking gesteld wordt gedurende een duur van maximum 10 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw wagen

- Diefstal van het voertuig: Als uw voertuig gestolen wordt tijdens een verplaatsing en hij in een rijwaardige staat wordt teruggevonden, stellen wij een vervoerticket tot uw beschikking om uw voertuig te gaan ophalen. Indien uw voertuig in een niet-rijwaardige staat wordt teruggevonden (wegens een panne of een ongeval), slepen wij het naar de garage die u ons aangewezen hebt.

Vergelijking

Ik reis niet meer naar het buitenland maar gebruik mijn auto om korte verplaatsingen af te leggen. Welke Drive-formule moet ik kiezen?

De formule Drive Belgium is het meest aangepast indien u enkel uw verplaatsingen in België wilt dekken, vanaf uw woonplaats en zonder vervangwagen.

De formule Drive Belgium Plus laat u bovendien toe te beschikken over een vervangwagen in België (maximum 5 dagen) indien het verzekerde voertuig er geïmmobiliseerd is.

Indien u echter nog regelmatig korte trips maakt met de wagen naar een buurland (bvb. naar de tulpenvelden van Keukenhof, de kerstmarkt van Keulen, de braderij van Rijsel, de wijnoogst van de Elzas of de markten van de Provence, ?) en u geen medische bijstand of reisbijstand wenst te genieten, is het product Drive Across het meest aangewezen.

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Wie zijn de dienstverleners van Europ Assistance?

Wanneer u een beroep doet op Europ Assistance, zal u eerst in contact komen met de bijstandsverleners en de experten die op de bijstandsdienst in Brussel werken, maar nadien wordt u ook verder geholpen door één of meerdere dienstverleners die deel uitmaken van ons nationaal of internationaal netwerk.

Zowel in België als in het buitenland beschikt Europ Assistance over een zeer uitgebreid professioneel netwerk dat zich uitstrekt over zijn 4 grote bijstandsactiviteiten. In 2014 telde dit netwerk wereldwijd maar liefst 425.000 partnerreferenties!

Sinds de oprichting van Europ Assistance, m.a.w. sinds meer dan 50 jaar, breidt dit netwerk van dienstverleners zich voortdurend uit. De dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Hieronder geven wij u een overzicht van ons netwerk:

Voor de Reisbijstand (Travel)

 -  Ambulanciers

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers, kinesitherapeuten, ...

 -  Private luchtvaartmaatschappijen

 -  Opticiens

 -  Tandartsen

 -  Ziekenhuizen en klinieken

 -  Hotels

Voor de Bijstand aan het voertuig (Automotive)

 -  Depannagediensten

 -  Sleepdiensten

 -  Garages

 -  Autoverhuurdiensten

 -  Chauffeurs

 -  Taxi's

 -  Hotels

Voor de Gezondheidszorg thuis (Health)

 -  Ambulanciers

 -  Hospitalen en klinieken

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers,  kinesitherapeuten, psychologen

 -  Professionele dienstverleners voor hulpbehoevende ouderen

 -  Professionele medische bijstandsverleners

 -  Care Managers


Voor de Bijstand thuis en aan de woning (Home & Family)

 -  Electriciens, loodgieters, raamherstellers, dakwerkers, ?

 -  Professionals uit de bouwsector, verwarmingsspecialisten, ?

 -  Professionele gezinsbijstandsverleners (sociale hulp, psychologen, familiehulp, ...)

 -  Organisaties voor werkzoekenden

 -  Organisaties voor kinderopvang

Waarom zou men een House Assist-contract onderschrijven om vakmensen te vinden, terwijl ze op het internet, telefoongidsen, via eigen contacten, enz… te vinden zijn?

Problemen thuis inzake verwarming, loodgieterij, dak, elektriciteit, ... komen gewoonlijk voor op ?het slechtste moment?, want:


- ze treden plots en onverwachts op,

- u kent niemand die usnel kan helpen

- de installateur of depannagedienst die u wel kent, isniet meteen beschikbaar

- de schade is groter dan voorzien waardoor u vóór een definitieve herstelling eennoodoplossingmoet zoeken voor uzelf en uw gezin,

- u hebt echtniet de tijdom u bezig te houden met het zoeken naar oplossingen of betrouwbare vakmensen die snel bij u thuis kunnen tussenkomen,


Databanken zoals de telefoongids of zoekmachines op het internet zullen u wel adresgegevens verschaffen, maar of de hiermee (lukraak) gevonden vakmensen ook inderdaad allemaal snel kunnen tussenkomen (de gemiddelde wachttijd is 5 dagen !) en hoogstaand kwalitatief werk kunnen verrichten, blijft onzeker. Anderzijds kunnen eigen contacten of eigen netwerken ook niet altijd spoedig tussenkomen, of betreft het personen die niet over voldoende ervaring beschikken en niet erkend zijn in het betrokken vakgebied.

De ideale oplossing is dus House Assist die u toegang geeft tot een professioneel netwerk van gekwalificeerde hulpverleners.

Komt House Assist tussen voor defecten te wijten aan verouderde of versleten installaties?

Kosten ten gevolge van een gebruikelijke slijtage of veroudering zijn uitgesloten. Voor de bepaling van de levensduur hanteren we volgende normen: verwarmingsketel: 15 jaar, elektrische uitrusting: 35 jaar, loodgieterswerk: 40 jaar.