Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

Administratieve vragen

Wat indien u langer in het buitenland blijft dan de door uw jaarlijkse reisverzekering gedekte periode ?

Met een Jaarcontract of een Jaarcontract Plus bent u gedekt voor een (onafgebroken) reis in het buitenland gedurende een periode van 3 opeenvolgende maanden.

Voor het  Prestigecontract is dit het geval voor een periode van6 opeenvolgende maanden

Enkel de gebeurtenissen die zich voordoen tijdens deze periode geven aanleiding tot de gewaarborgde prestaties van uw reisverzekeringscontract.

De verlenging van de gedekte periode

Het is mogelijk om de gedekte periode van de verzekering te verlengen door een premie te betalen per bijkomende maand. U kunt deze premie betalen vóór het verstrijken van de gewaarborgde termijn.
Prijs en informatie bekomt u vie onze Klantendienst (02/541.91.91) of via uw tussenpersoon.

Indien u houder bent van een Tijdelijk Contract bepaalt u zelf bij onderschrijving de duur van uw verblijf (tussen 1 en maximum 45 dagen) en is de onderschreven periode niet verlengbaar.

(*) Let wel:
Indien u een Prestigecontract hebt en u tijdens uw buitenlandse reis naar uw land van domicilie zou terugreizen gedurende een periode van minder dan 15 dagen, wordt deze reisonderbreking niet beschouwd als een onderbreking van de 6 opeenvolgende maanden.

Als houder van een Jaarcontract of een Jaarcontract Plus volstaat een terugkomst in uw land van domicilie (zonder minimumtermijn) om als reisonderbreking te gelden.

Blijft u langer dan één jaar onafgebroken in het buitenland? Na vervaldag van uw contract zal u eerst uw jaarcontract moeten hernieuwen alvorens verder de premies te kunnen betalen voor de bijkomende gedekte maanden.

Wat moet men doen om een medische bijstand aan te vragen?

Met wie neemt u eerst contact op?

- In geval van nood (dringende medische hulp nodig): raadpleeg altijd eerst de plaatselijke hulp- of nooddiensten. (Binnen de Europese Unie is het internationaal noodnummer 112.)

- Bij medische problemen:raadpleeg altijd eerst een geneesheer ter plaatse of, indien dit niet mogelijk is, ga naar een ziekenhuis.

De te volgen stappen

 1. Overhandig uw Europese Ziekteverzekeringskaart aan de plaatselijke dokter of aan het ziekenhuis.
 2. Verwittig Europ Assistance zo snel mogelijk, en liefst binnen de 48u, en vermeld ons:
  - uw naam, contractnummer, geboortedatum, adres in België;
  - de exacte plaats en telefoonnummer (gsm) waar u zich bevindt;
  - eventueel de gegevens van uw huisarts en van de personen die verwittigd moeten worden;
  - bij ziekenhuisopname: de exacte gegevens van het ziekenhuis en van de arts die verantwoordelijk is voor uw dossier.

Indien ambulante zorgen nodig zijn, vraag altijd om een medisch rapport ter attentie van onze artsen.

In geval van dringende medische hulp zal onze arts contact opnemen met de behandelende geneesheer ter plaatse om te beslissen of een repatriëring of een overplaatsing naar een ander medisch centrum aangewezen is.

Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten

 1. Leg eerst uw documenten voor aan uw ziekenfonds.
 2. Stuur ons nadien de originele afrekening van het ziekenfonds door, samen met een kopie van de facturen en uw rekeningnummer.

Contactgegevens

Europ Assistance Belgium N.V.
Triomflaan 172
B - 1160 Brussel

Tel: +32 (0) 2 533 75 75
Fax: +32 (0) 2 533 77 75
E-mail: help@europ-assistance.be
Website: www.europ-assistance.be

Hoe vraagt men een reisverzekeringsbewijs aan?

Indien u naar een land reist waarvoor een attest van reisverzekering noodzakelijk (of aanbevolen) is en u over een geldige reisbijstand van Europ Assistance beschikt, kunt u ons steeds een attest aanvragen.

Het reisverzekeringsbewijs kan aangevraagd worden bij onze administratieve diensten, bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 17u via telefoon op het nummer 02/541.91.91 of via admin@europ-assistance.be.

U kunt de verklaring ook online aanvragen via de website

Indien u een tijdelijk reisbijstandscontract hebt onderschreven, moet het land waarvoor u ons een attest vraagt door uw bijstandscontract gedekt zijn.

Tip:

Vraag ons uw attest tijdig aan vóór uw vertrek, of ? indien u een visum moet aanvragen ? voldoende tijdig vóór uw visumaanvraag bij het consulaat.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Komt de Drive-bijstand ook tussen voor mijn aanhangwagen?

Drive komt tussen voor de aanhangwagen, de niet-residentiële caravan die door het verzekerde voertuig gesleept wordt of de campingcar.

Het MTG (Maximum Toegelaten Gewicht) van de aanhangwagen mag niet hoger zijn dan 750 kg.
Het MTG van de gesleepte caravan of van de campingcar mag niet hoger zijn dan 3,5 ton.

Zijn oldtimers uitgesloten in de Drive-bijstand?

Er is geen beperking wat de leeftijd, het merk of het model betreft van het voertuig dat verzekerd kan worden.
Vergelijking

Ik reis niet meer naar het buitenland maar gebruik mijn auto om korte verplaatsingen af te leggen. Welke Drive-formule moet ik kiezen?

De formule Drive Belgium is het meest aangepast indien u enkel uw verplaatsingen in België wilt dekken, vanaf uw woonplaats en zonder vervangwagen.

De formule Drive Belgium Plus laat u bovendien toe te beschikken over een vervangwagen in België (maximum 5 dagen) indien het verzekerde voertuig er geïmmobiliseerd is.

Indien u echter nog regelmatig korte trips maakt met de wagen naar een buurland (bvb. naar de tulpenvelden van Keukenhof, de kerstmarkt van Keulen, de braderij van Rijsel, de wijnoogst van de Elzas of de markten van de Provence, ?) en u geen medische bijstand of reisbijstand wenst te genieten, is het product Drive Across het meest aangewezen.

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Loop ik echt het risico om ooit één van de door House Assist gedekte gebeurtenissen tegen te komen?

Uit de cijfers van de door ons ontvangen oproepen,stellen we vast dat de meeste aanvragen betrekking hebben tot defecte verwarmingsinstallaties en lekken in waterleidingen (meer dan 20% van de geopende dossiers), gevolgd door de prestaties geleverd i.v.m. klusjesdiensten, elektrische pannes, verstopte leidingen, problemen rond defecte deuren en vensters, opsluitingen of schade na stormweer.

Hoewel het winterseizoen de meest gevoelige periode is voor uw woning, komen bij House Assist elke maand tientallen aanvragen binnen voor allerhande problemen: het duidelijkste bewijs dat elk huis of appartement (en hun bewoners) wel eens het risico loopt om met één van die problemen te kampen te krijgen.

Welke bijstand biedt het contract Comfortlife?

Bij een ziekte, ongeval of hospitalisatie zorgt een thuisbijstand voor u en/of uw naasten. Zo kunnen ze rustig hun leven leiden op een autonome manier in hun gebruikelijke omgeving.

In geval van ongeval of ziekte van uzelf of één van uw naasten waardoor ze in een veronderstelde situatie van afhankelijkheid gebracht worden, kunt u op Europ Assistance rekenen voor de volgende diensten:

 •  - We organiseren en nemen huishoudelijke en administratieve taken ten laste (huishouden, strijken, levering van warme maaltijden en boodschappen, ?).
 •  -  We wijzen een professionele en ervaren contactpersoon aan, de Care Manager, die persoonlijk voor u of uw naaste zal zorgen. Ook zal hij zich indien nodig thuis begeven. De Care Manager is elke werkdag beschikbaar van 9u00 tot 17u00. Buiten deze uren neemt onze dienst Gezondheidsbijstand het dossier over. Deze dienst is 24u/24u bereikbaar.
 •  -  Op advies van uw dokter organiseren we en komen we tussen in de transportkosten heen en terug naar het ziekenhuis, het medisch centrum of een gespecialiseerde dokter.
 •  -  Is uw ouder gehospitaliseerd en alleen? We kunnen het transport van één persoon organiseren om hem te bezoeken.
 •  -  Is het huisdier zonder bewaking tijdens de hospitalisatie van uw ouder (langer dan 2 dagen)? We organiseren en nemen het toezicht van het dier ten laste in een kennel of door een persoon die u gekozen heeft.
 •  -  We bieden ook een reeks gepersonaliseerde diensten (medicatie, kapper, kinesitherapeut, medische apparatuur, enz.)

Onze deelname in de kosten van bepaalde prestaties is beperkt tot één dossier per verzekerde periode, maar we kunnen ze nog altijd organiseren op aanvraag.

Vergelijking

Wat is het verschil tussen House Assist en de prestaties van een klassieke woningverzekering?

De meeste basisverzekeringen m.b.t. de woning (zoals de brandpolissen) zullen enkel tussenkomen in de terugbetaling van de geleden schade en in het kader van het gedekte risico. Ze komen niet allemaal tussen op het moment zelf dat u een schadegeval hebt en u dringend een vakman of gespecialiseerd bedrijf zoekt, of een noodoplossing moet vinden voor u en de andere bewoners. De prestaties van House Assist zijn dus veel uitgebreider dan hetgeen voorzien wordt in klassieke woningverzekeringen.

Met House Assist bent u zeker dat u snel wordt verder geholpen door een dienstverlener van het netwerk van Europ Assistance.