Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

De bijstandsgarantie

Welke soort reizen worden door het NoGo-contract gedekt?

Het NoGo-contract dekt de reizen en verblijven (vanaf 150 ?), ongeacht de wijze waarop de reservatie gebeurd is, het type transport of de verblijfsformules.

Bijvoorbeeld:

 -  Reizen en verblijven geboekt via een agentschap

 -  Reizen en verblijven geboekt via internet, waaronder de reiswebsites

 -  Reizen en verblijven die u zelf hebt samengesteld en geboekt

 -  All-in reizen

 - Huur van een woning/appartement via een particulier (privépersoon)

 -  Huur van een woning/appartement via een reserveringswebsite

 - Uw vervoersbewijzen (vliegtuig, boot, trein,?)

 - De vakantiekampen van uw kinderen met overnachtingen ter plaatse

 -  De samen met uw vakantie geboekte uitstapjes

In geval van reisannulatie, reiswijziging of reisvergoeding, zal u een bewijs van reservering en van betaling gevraagd worden.

NoGo biedt een drievoudige garantie. Wat betekent dit?

Het NoGo-contract komt tussen in geval van eenreisannulatie, een reiswijziging of een reisvergoeding indien u niet de hele duur van de voorziene reis hebt kunnen genieten.

Voor de annulatie vergoeden wij tot 2.500€ per persoon en per reis en tot 12.500€ per reis voor alle begunstigden samen om tegemoet te komen aan de annuleringskosten die aangerekend worden door de reisorganisator, de organisator van het verblijf of door het verhuurorganisme, en dit ten gevolge van één van de gedekte gebeurtenissen. De vergoeding bedraagt maximum 1.500€ per persoon en per reis voor een tijdelijk contract.

Voor de wijziging van de reis nemen wij de wijzigingskosten van uw verblijfsdata voor onze rekening die u worden aangerekend door de reisorganisator, de organisator van het verblijf of door het verhuurorganisme naar aanleiding van één van de gedekte gebeurtenissen. Wij bieden u eveneens een bijkomende vergoeding van 75€.

De vergoeding van de reis voorziet dat, indien u gerepatrieerd moet worden in het kader van een bijstand, wij de niet genoten vakantiedagen, de skipas en de skilessen vergoeden. Bovendien krijgt u een bijkomende vergoeding (10% voor het jaarcontract en 5% voor het tijdelijk contract) berekend op het bedrag dat terugbetaald wordt voor de niet genoten vakantiedagen.

Indien u reeds een jaarlijkse reisannulatieverzekering NoGo hebt en u een reis wenst te dekken die meer dan 2.500€ per persoon kost, kan u de NoGo uitbreidingactiveren om het vergoedingsplafond van één specifieke reis te verhogen tot maximum 10.000€ per persoon.

Welke redenen kunnen aangewend worden in het kader van het NoGo-contract om een reis te annuleren?

Volgende redenen (gedekte gebeurtenissen) kunnen aangewend worden. Voor de details, verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van het NoGo-contract.


1/ Ziekte, ongeval of overlijden

Van de verzekerde

- Van de partner van de verzekerde

- Van elk ander familielid van de verzekerde dat gewoonlijk onder hetzelfde dak woont

Van verwanten en aanverwanten tot en met de 3de graad (kinderen, ouders, kleinkinderen, grootouders, broers, zusters, overgrootouders, achterkleinkinderen, ooms, tantes, neven, nichten)

- Van de persoon bij wie de verzekerde gratis ging logeren in het buitenland

Van de oppas die op uw minderjarige kinderen of op één of meerdere gehandicapte personen (begunstigden) zou passen tijdens uw reis.

2/ Onmogelijkheid wegens medische redenen om de nodige inentingen te krijgen voor de geplande reis

3/ Complicaties of problemen tijdens de zwangerschap van de verzekerde of van een familielid tot de 3de graad

4/ Zwangerschap van de verzekerde of van de reisgezellin van de verzekerde

5/ Ontslag om economische redenen van de verzekerde of zijn/haar partner

6/ Onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde of van zijn/haar partner

7/ Intrekking van de door de werkgever reeds toegestane vakantiedagen van de verzekerde om een collega te vervangen

8/ Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde (vrij of zelfstandig beroep) wegens ziekte, ongeval of overlijden van
zijn/haar vervanger

9/ Nieuwe arbeidsovereenkomst van minimum 3 maanden

10/ Mutatie om beroepsredenen van de verzekerde

11/ Oproeping voor humanitaire hulp, getuige of jurylid voor een rechtbank, rechtshandelingen bij de adoptie van een kind

12/ Herexamens die niet kunnen uitgesteld worden

13/ Echtscheiding

14/ Feitelijke scheiding van de partners

15/ Aanzienlijke materiële schade (+ 2.500 ?) aan de woning

16/ Home jacking of car jacking van het voertuig van de verzekerde

17/ Verkeersongeval, diefstal of brand van het privévoertuig van de verzekerde waardoor het voertuig totaal geïmmobiliseerd is

18/ Gemiste inscheping in België of een buurland ten gevolge van een verkeersongeval of een panne die een totale immobilisatie van het voertuig veroorzaakt op weg naar de inscheping

19/ Weigering van visum door de overheden van het land van bestemming

20/ Diefstal van de voor de reis noodzakelijk visum of paspoort

21/ Overlijden van hond, kat of paard van de verzekerde 7 dagen vóór de afreis

22/ Onverwachte uitzetting uit het huis gehuurd door de verzekerde

23/ Onverwachte uitzetting uit het rustoord van een verwant (tot 2de graad) van de verzekerde

24/ Weglopen, kidnapping, ontvoering of verdwijning van de verzekerde, zijn/haar partner of familielid dat onder zijn dak woont

25/ Annulatie van een huwelijksreis

26/ Indien twee personen op hetzelfde bestelbon van de reis vermeld zijn: de annulatie van de tweede persoon ten gevolge van een gedekte gebeurtenis in een reisannulatiecontract

27/ Indien ten gevolge van de annulatie door reisgezellen die op hetzelfde bestelbon vermeld zijn de verzekerde alleen of met één enkel ander reisgezel vermeld op het bestelbon moet reizen.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Zijn oldtimers uitgesloten in de Drive-bijstand?

Er is geen beperking wat de leeftijd, het merk of het model betreft van het voertuig dat verzekerd kan worden.

Wat is de pechverhelping Drive?


- Pechverhelping-sleepdienst van het voertuig: Als uw voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een autopech, een diefstal of een ongeval, sturen wij een pechverhelper ter plaatse. Als hij uw voertuig niet kan herstellen, organiseren wij de sleping van uw voertuig naar een garage van het merk of een garage (onderworpen aan de btw) naar keuze.

- Terugkeer naar uw woonplaats / Mobiliteitsoplossing of verderzetting van de reis van de inzittenden: Indien u in België geïmmobiliseerd bent gedurende meer dan 2 uur, regelen wij uw terugkeer naar uw woonplaats.
Indien u gekozen hebt voor de Drive Belgium-formule, stellen wij een vervangwagen ter beschikking gedurende een duur vanmaximum 5 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw voertuig.

Indien u de Drive Across-formule hebt gekozen en uw voertuig meer dan 2u in een buurland geïmmobiliseerd is, stellen wij u een mobiliteitsoplossing voor. Die oplossing kan overeenkomen met een vervangwagen die ter beschikking gesteld wordt gedurende een duur van maximum 10 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw wagen

- Diefstal van het voertuig: Als uw voertuig gestolen wordt tijdens een verplaatsing en hij in een rijwaardige staat wordt teruggevonden, stellen wij een vervoerticket tot uw beschikking om uw voertuig te gaan ophalen. Indien uw voertuig in een niet-rijwaardige staat wordt teruggevonden (wegens een panne of een ongeval), slepen wij het naar de garage die u ons aangewezen hebt.

Administratieve vragen

Hoe vraag ik een technische tussenkomst (pechverhelping) aan ?

Indien u autopech hebt op de openbare weg : breng eerst uzelf in veiligheid

 • Zet de knipperlichten aan en probeer uw voertuig tot stilstand te brengen op een plek waar u het doorgaand verkeer zo weinig mogelijk hindert en waar u en uw passagiers zo veilig mogelijk het voertuig kunnen verlaten;
 • Trek een fluohesje aan vóór het verlaten van het voertuig en breng de passagiers zo snel mogelijk in veiligheid (indien op een snelweg: achter de vangrails). Laat hen ook een fluohesje aantrekken;
 • Plaats een gevarendriehoek om uw voertuig zichtbaar te maken voor het opkomend verkeer.

  Praatpalen staan gewoonlijk om de 2 km op de auto(snel)wegen. Ze brengen u rechtstreeks in verbinding met een hulpcentrale. In sommige landen zal onmiddellijk een wegenwachter naar u toegestuurd worden die als enige de interventies mag doen op de autosnelweg waar u zich bevindt. Hij zal u afslepen naar de volgende afrit, vanwaar u uw bijstandscentrale kunt bellen. In noodgeval kunt u de hulpdiensten of de politie bereiken via het Europees noodnummer 112, geldig in alle landen van ode Europese Unie. 

  Neem contact op met Europ Assistance 

  - Als u de mobiele app van Europ Assistance hebt gedownload, zal u onmiddellijk gelokaliseerd worden. U moet dan enkel nog aangeven wat het technisch probleem is en u zal live elke stap van uw aanvraag en de komst van de pechverhelper kunnen volgen. 
  - Als u de mobiele app van Europ Assistance niet hebt gedownload: lokaliseer u zo precies mogelijk (gemeente, nummer of naam van de weg, kilometerpaal, rijrichting, adres, straatnummer, ...) en neem contact op met Europ Assistance of vraag aan de hulpdiensten om Europ Assistance te verwittigen. 
 • Geef ons de volgende gegevens door: uw naam, contractnummer, een zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanwijzing waar u zich bevindt en - indien mogelijk - uw GSM-nummer.
  Let wel: ga na of uw wagen gedekt is in uw bijstandscontract overeenkomstig de onderschreven bijstandsformule.

  Als uw wagen geïmmobiliseerd is in het land van uw woonplaats, zullen wij indien nodig en overeenkomstig de contractuele voorwaarden uw voertuig slepen naar de garage van uw keuze. Indien u in het buitenland bent, sturen wij u indien nodig door naar een lokale garage of concessiehouder.
 • Indien uw wagen moet gerepatrieerd worden, zullen wij overeenkomstig de contractuele voorwaarden en op basis van het rapport van de lokale garagehouder de wagen naar de garage van uw keuze repatriëren.
 • Geef uw sleutels aan de garagehouder en laat uw boorddocumenten in de wagen. Laat nooit waardevolle voorwerpen in uw wagen achter (camera, pc, juwelen, geld, ...). 

  Hoe krijgt u uw eventuele pechverhelpingskosten terugbetaald?

Stuur ons het origineel van uw facturen door bij uw terugkeer. Het saldo zal u worden terugbetaald in overeenstemming met de maximale bedragen voorzien in uw contract.

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Welke bijstand biedt het contract Comfortlife?

Bij een ziekte, ongeval of hospitalisatie zorgt een thuisbijstand voor u en/of uw naasten. Zo kunnen ze rustig hun leven leiden op een autonome manier in hun gebruikelijke omgeving.

In geval van ongeval of ziekte van uzelf of één van uw naasten waardoor ze in een veronderstelde situatie van afhankelijkheid gebracht worden, kunt u op Europ Assistance rekenen voor de volgende diensten:

 •  - We organiseren en nemen huishoudelijke en administratieve taken ten laste (huishouden, strijken, levering van warme maaltijden en boodschappen, ?).
 •  -  We wijzen een professionele en ervaren contactpersoon aan, de Care Manager, die persoonlijk voor u of uw naaste zal zorgen. Ook zal hij zich indien nodig thuis begeven. De Care Manager is elke werkdag beschikbaar van 9u00 tot 17u00. Buiten deze uren neemt onze dienst Gezondheidsbijstand het dossier over. Deze dienst is 24u/24u bereikbaar.
 •  -  Op advies van uw dokter organiseren we en komen we tussen in de transportkosten heen en terug naar het ziekenhuis, het medisch centrum of een gespecialiseerde dokter.
 •  -  Is uw ouder gehospitaliseerd en alleen? We kunnen het transport van één persoon organiseren om hem te bezoeken.
 •  -  Is het huisdier zonder bewaking tijdens de hospitalisatie van uw ouder (langer dan 2 dagen)? We organiseren en nemen het toezicht van het dier ten laste in een kennel of door een persoon die u gekozen heeft.
 •  -  We bieden ook een reeks gepersonaliseerde diensten (medicatie, kapper, kinesitherapeut, medische apparatuur, enz.)

Onze deelname in de kosten van bepaalde prestaties is beperkt tot één dossier per verzekerde periode, maar we kunnen ze nog altijd organiseren op aanvraag.

Ik ben eigenaar van meerdere appartementen en wil alle appartementen verzekeren die mij toebehoren. Moet ik hiervoor per appartement een apart House Assist-contract onderschrijven?

De prestaties van House Assist worden gewaarborgd voor de woning en haar bewoners waarvan het adres vermeld is in de bijzondere voorwaarden van het contract. Indien er in een appartementsgebouw meerdere appartementen zijn die als afzonderlijke domicilie worden beschouwd (en die dus een eigen adres hebben), moet per appartement afzonderlijk een House Assist-contract onderschreven worden.

Nota: er bestaan business-formules voor entiteiten die meerdere woningen beheren en tegelijk willen verzekeren (bvb syndicus). Hiervoor kan u contact opnemen met business_offers@europ-assistance.be.

Voor welk type “klusjes” mag ik een beroep doen op House Assist?

Voor een particulier is het doorgaans bijzonder moeilijk om een vakman te vinden die snel beschikbaar is om kleine werken of diensten uit te voeren.

Meestal hebben de professionele aanbieders het heel druk of verplaatsen ze zich niet voor kleine werken of herstellingen en bent u op uzelf of op de goede wil van uw familie, vrienden of kennissen aangewezen.

Met House Assist is dit anders: op uw aanvraag kan House Assist u in contact brengen met een gekwalificeerde vakmanen - indien nodig- voor u een afspraak regelen. Nadien informeert House Assist zich over het goede resultaat van de geleverde werken. De kosten van tussenkomst blijven hier wel te uwen laste. Best is dus steeds vooraf een bestek aan te vragen.

U kunt bij House Assist terecht voor tal van kleine karweien of kleine dagelijkse werkzaamheden waarvoor u een vakman zoekt. Enkele voorbeelden:

- de vervanging van een moeilijk te bereiken lamp

- vervanging van een lekkende dichting van een kraan

- verzagen van een omgevallen boom in uw tuin

- plaatsen van gordijnen

- behangpapier verwijderen

- meubelen verplaatsen of monteren ?


Maar ook:

- bewaking of uitlaatdienst van uw huisdier (hond of kat)

- bewaking van uw woning