Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

De bijstandsgarantie

Zijn chronische ziektes of voorafbestaande ziektes gedekt door het NoGo reisannulatiecontract ?

De gevolgen van een chronische of reeds bestaande ziekte of gezondheidstoestand van de verzekerde zijn gedekt voor zover de behandelende geneesheer verklaart dat de verzekerde medisch in staat was om te reizen op het ogenblijk dat de reis werd geboekt en het contract werd onderschreven, en op de vertrekdatum blijkt dat de verzekerde de reis niet meer kan aanvatten omdat hij/zij een medische behandeling nodig heeft.

Welke redenen kunnen aangewend worden in het kader van het NoGo-contract om een reis te annuleren?

Volgende redenen (gedekte gebeurtenissen) kunnen aangewend worden. Voor de details, verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van het NoGo-contract.


1/ Ziekte, ongeval of overlijden

Van de verzekerde

- Van de partner van de verzekerde

- Van elk ander familielid van de verzekerde dat gewoonlijk onder hetzelfde dak woont

Van verwanten en aanverwanten tot en met de 3de graad (kinderen, ouders, kleinkinderen, grootouders, broers, zusters, overgrootouders, achterkleinkinderen, ooms, tantes, neven, nichten)

- Van de persoon bij wie de verzekerde gratis ging logeren in het buitenland

Van de oppas die op uw minderjarige kinderen of op één of meerdere gehandicapte personen (begunstigden) zou passen tijdens uw reis.

2/ Onmogelijkheid wegens medische redenen om de nodige inentingen te krijgen voor de geplande reis

3/ Complicaties of problemen tijdens de zwangerschap van de verzekerde of van een familielid tot de 3de graad

4/ Zwangerschap van de verzekerde of van de reisgezellin van de verzekerde

5/ Ontslag om economische redenen van de verzekerde of zijn/haar partner

6/ Onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde of van zijn/haar partner

7/ Intrekking van de door de werkgever reeds toegestane vakantiedagen van de verzekerde om een collega te vervangen

8/ Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde (vrij of zelfstandig beroep) wegens ziekte, ongeval of overlijden van
zijn/haar vervanger

9/ Nieuwe arbeidsovereenkomst van minimum 3 maanden

10/ Mutatie om beroepsredenen van de verzekerde

11/ Oproeping voor humanitaire hulp, getuige of jurylid voor een rechtbank, rechtshandelingen bij de adoptie van een kind

12/ Herexamens die niet kunnen uitgesteld worden

13/ Echtscheiding

14/ Feitelijke scheiding van de partners

15/ Aanzienlijke materiële schade (+ 2.500 ?) aan de woning

16/ Home jacking of car jacking van het voertuig van de verzekerde

17/ Verkeersongeval, diefstal of brand van het privévoertuig van de verzekerde waardoor het voertuig totaal geïmmobiliseerd is

18/ Gemiste inscheping in België of een buurland ten gevolge van een verkeersongeval of een panne die een totale immobilisatie van het voertuig veroorzaakt op weg naar de inscheping

19/ Weigering van visum door de overheden van het land van bestemming

20/ Diefstal van de voor de reis noodzakelijk visum of paspoort

21/ Overlijden van hond, kat of paard van de verzekerde 7 dagen vóór de afreis

22/ Onverwachte uitzetting uit het huis gehuurd door de verzekerde

23/ Onverwachte uitzetting uit het rustoord van een verwant (tot 2de graad) van de verzekerde

24/ Weglopen, kidnapping, ontvoering of verdwijning van de verzekerde, zijn/haar partner of familielid dat onder zijn dak woont

25/ Annulatie van een huwelijksreis

26/ Indien twee personen op hetzelfde bestelbon van de reis vermeld zijn: de annulatie van de tweede persoon ten gevolge van een gedekte gebeurtenis in een reisannulatiecontract

27/ Indien ten gevolge van de annulatie door reisgezellen die op hetzelfde bestelbon vermeld zijn de verzekerde alleen of met één enkel ander reisgezel vermeld op het bestelbon moet reizen.

Vergelijking

Mijn voertuig is al gedekt door een autoverzekering. Waarom zou ik nog een reisbijstand moeten onderschrijven?

De mobiliteitsgarantie van de autofabrikanten en de bijstand die leasingformules bieden, dekken doorgaans alleen mechanische pannes (ongevallen vallen daar dus niet onder). Voor uw autoverzekering geldt net het omgekeerde! Ze dekt gewoonlijk alleen ongevallen (en dus geen mechanische pannes). In de meeste gevallen is geen medische bijstand voorzien als u of één van uw naasten ziek wordt of het slachtoffer wordt van een ongeval.

Wat doet Europ Assistance?

Europ Assistance komt tussen zowel bij panne als een auto-ongeluk, maar ook als u bv. uw autosleutels in uw wagen hebt opgesloten of verkeerde brandstof hebt getankt. Wij dekken natuurlijk ook uw medische kosten.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Heb ik in het Drive-contract altijd recht op een vervangwagen? Voor welke duur?

Een vervangwagen wordt enkel voorzien in de formules Drive Belgium Plusen Drive Across

In de formule Drive Belgium Pluswordt een vervangwagen ter beschikking gesteld gedurende maximum 5 dagen wanneer het verzekerd voertuig in België meer dan 2 uur geïmmobiliseerd is.

In de formule Drive Acrosshebt u recht op dezelfde prestaties als de formule Drive Belgium Plus indien uw voertuig meer dan 2 uur in België geïmmobiliseerd is.

Indien uw voertuig in een buurland geïmmobiliseerd is en dat de immobilisatie meer dan 2u bedraagt, stellen wij u eenmobiliteitsoplossing voor die rekening houdt met het aantal geïmmobiliseerde inzittenden, de duur van immobilisatie van uw voertuig en de verplaatsingen die u nog moet afleggen om u in staat te stellen uw reis verder te zetten en/of naar België terug te keren en er u te verplaatsen in afwachting van de herstellingen.

Deze mobiliteitsoplossing streeft ernaar om zo goed mogelijk overeen te stemmen met uw noden. Ze is dus heel flexibel en kan zich vertalen in het ter beschikking stellen van een vervangwagen gedurende de duur van immobilisatie van het verzekerd voertuig en dit voor een maximumduur van 10 dagen.

Waarom een bijstand onderschrijven voor het voertuig?

De statistieken van de tussenkomsten voor de autobijstand van Europ Assistance liegen er niet om:

 -  Gemiddeld slaat 75% van het aantal technische tussenkomsten voor het voertuig op mechanische of technische pannes (startproblemen, motorproblemen, batterij, defecte elektrische componenten, ?),

 -  12% van de tussenkomsten is te wijten aan platte banden, verkeerde brandstof of problemen ten gevolge van onachtzaamheid van de bestuurder (bvb. sleutel opgesloten in het voertuig),

 -  8% is te wijten aan ongevallen,

 - zowat 5% is het gevolg van diefstal, vandalisme of rapatriëring naar aanleiding van een schadegeval.

De "inclusies"

Geniet u reeds via een ander kanaal een pechverhelping?
Voorzichtigheid is echter geboden want niet alle leveranciers bieden dezelfde bescherming bij pechverhelping. Zo bieden de meeste automerken enkel depannagediensten aan bij mechanisch defect.
Deautoverzekering dekt dan weer enkel ongevallen (en geen mechanische pannes).
In de meeste gevallen is geen enkele medische bijstand voorzien.

Ver weg van huis

Wanneer een pech of een ongevalin het buitenland plaatsvindt, heeft dit meestal belangrijkere gevolgen dan in het thuisland:


- hoe kan u uw weg verderzetten naar uw eindbestemming ?

- hoe volgt u de herstelling op of regelt u de repatriëring van uw voertuig ?

- hoe wordt uw bagage doorgestuurd ?

- hoe worden de medepassagiers verder geholpen ?

Ook voor medische hulp

Vroeg of laat zal u de gevolgen ondervinden indien u onvolledig beschermd bent.

Daarom stelt Europ Assitance pechverhelpingsformules voor die gelinkt zijn aan een reisbijstand en die u een volledige bescherming bieden in België en in de andere landen van Europa.

Door de reisbijstand met een pechbijstand te combineren, houdt Europ Assistance rekening met uzelf als bestuurder, met uw medereizigers én met uw wagen.

Wenst u echter enkel een pechbijstand voor uw wagen, zonder reisbijstand en zonder medische bijstand?
In dit geval beantwoorden onze "Drive"-formules met mobiliteitsgarantie aan uw verwachtingen.

Zijn oldtimers uitgesloten in de Drive-bijstand?

Er is geen beperking wat de leeftijd, het merk of het model betreft van het voertuig dat verzekerd kan worden.

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Tot welk bedrag komt House Assist tussen bij dringende problemen aan de woning?

In geval van de in het contract voorziene dringende hulp aan de woning, komt Europ Assistance tussen tot een bedrag van 400 eur per schadegeval, met inbegrip van de verplaatsingskosten en het uurloon van de hersteller en de kosten voor de onderdelen tot 50€.

Welke bijstand biedt het contract Comfortlife?

Bij een ziekte, ongeval of hospitalisatie zorgt een thuisbijstand voor u en/of uw naasten. Zo kunnen ze rustig hun leven leiden op een autonome manier in hun gebruikelijke omgeving.

In geval van ongeval of ziekte van uzelf of één van uw naasten waardoor ze in een veronderstelde situatie van afhankelijkheid gebracht worden, kunt u op Europ Assistance rekenen voor de volgende diensten:

  •  - We organiseren en nemen huishoudelijke en administratieve taken ten laste (huishouden, strijken, levering van warme maaltijden en boodschappen, ?).
  •  -  We wijzen een professionele en ervaren contactpersoon aan, de Care Manager, die persoonlijk voor u of uw naaste zal zorgen. Ook zal hij zich indien nodig thuis begeven. De Care Manager is elke werkdag beschikbaar van 9u00 tot 17u00. Buiten deze uren neemt onze dienst Gezondheidsbijstand het dossier over. Deze dienst is 24u/24u bereikbaar.
  •  -  Op advies van uw dokter organiseren we en komen we tussen in de transportkosten heen en terug naar het ziekenhuis, het medisch centrum of een gespecialiseerde dokter.
  •  -  Is uw ouder gehospitaliseerd en alleen? We kunnen het transport van één persoon organiseren om hem te bezoeken.
  •  -  Is het huisdier zonder bewaking tijdens de hospitalisatie van uw ouder (langer dan 2 dagen)? We organiseren en nemen het toezicht van het dier ten laste in een kennel of door een persoon die u gekozen heeft.
  •  -  We bieden ook een reeks gepersonaliseerde diensten (medicatie, kapper, kinesitherapeut, medische apparatuur, enz.)

Onze deelname in de kosten van bepaalde prestaties is beperkt tot één dossier per verzekerde periode, maar we kunnen ze nog altijd organiseren op aanvraag.

Welke juridische informatie mag ik aan de experten van House Assist vragen?

Hebt u te kampen met een zwaar incident of schadegeval in uw woning of met de verhuizing of het betrekken van een nieuwe woning?
In dit geval kunnen wij u juridische basisinformatie verschaffen of raad geven aangaande de te volgen administratieve procedures.