Europ Assistance

  STUDENTENVERZEKERING


Voornaamste waarborgen


 • repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of een ongeval
 • medische kosten in het buitenland tot 250.000€
 • vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België
 • terugbetaling van de studiekosten bij stopzetting van de studie omwille van gezondheidsredenen
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen

Totaal

{{calculated_price | fmtnumber}}


Totaal{{calculated_price | fmtnumber}}
Doorgaan naar checkout 
 


Deze productfiche vat de voornaamste garanties samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde prestaties, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.Prestaties van deze verzekering in detail

Prestaties van deze verzekering in detail


Verzekeringsbeperkingen Student
 • Studieverblijven in het buitenland van 1 dag tot 12 opeenvolgende maanden
Medische bijstand
 • Repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of een ongeluk met een verzekerde medereiziger naar keuze
 • Terugbetaling medische kosten in het buitenland tot 250.000€
 • Indien nodig sturen we een dokter van Europ Assistance ter plaatse
 • Opzoekings- en reddingskosten in de bergen en op de skipistes
Hereniging met uw naasten
 • Organisatie en betaling van uw vervoer heen-terug (studieland - België) als één van uw naasten in België overlijdt of opgenomen wordt in het ziekenhuis
 • Organisatie en betaling van uw vervoer heen-terug (België - studieland) als u in het buitenland wordt opgenomen in een ziekenhuis gedurende meer dan 5 dagen
Zorgen op reis
 • Wij sturen u de hoogstnodige zaken op indien uw bagage gestolen of verloren is
 • Wij vergoeden dringende, hoogstnoodzakelijke aankopen indien uw bagage meer dan 8 uur vertraging heeft
 • Wij stellen u snel geld ter beschikking in het kader van een bijstand in het buitenland
 • Wij sturen uw brillen op en onmisbare geneesmiddelen die u ter plaatse in het buitenland niet kunt vinden
 • Bijstand in geval van gerechtelijke vervolgingen in het buitenland
 • Bijstand in geval van verlies van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het buitenland
 • Wij helpen u als u de taal van het land niet begrijpt
Informatiedienst
 • Wij helpen u bij het regelen van praktische details aangaande uw reis en verstrekken u inlichtingen over visumverplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen, de sanitaire voorzieningen, ...

 • Onze blog wordt dagelijks geüpdatet met dergelijke informatie.
Burgerlijke Aansprakelijkheid
 • Tot 12.300.000€ per schadegeval voor lichamelijke letsels berokkend aan derden
 • Tot 1.240.000€ per schadegeval voor materiële schade berokkend aan derden
Onderbreken van de studies
 • Terugbetaling van de studiekosten tot 12.500€ indien u uw studie moet onderbreken ten gevolge van gezondheidsredenen of van een sterfgeval of een zware ziekenhuisopname (meer dan 30 dagen) van één van uw ouders
{{prestation.title}}
 
Totaal:{{calculated_price | fmtnumber}}