Onze website gebruikt cookies. Gelieve uw cookievoorkeuren hieronder in te stellen. Functionele cookies zijn nodig om te garanderen dat de website naar behoren werkt en kunnen niet geweigerd worden. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid en Privacy Policy.
Meer details
Minder details

Functionele cookies

Cookies die nodig zijn om te garanderen dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld: informatie doorgeven naar de volgende pagina bij het kopen van een contract of het opslaan van uw voorkeuren zoals taal- en browserinstellingen.

Analytische cookies

Cookies die ons toelaten om inzichten te genereren in het gebruik van onze website. Op deze manier kunnen we zorgen voor een continue optimalisatie van de website. De verzamelde gegevens zijn nooit persoonlijk identificeerbare informatie.

Advertentiecookies

Cookies die ons in staat stellen te weten hoeveel en welke specifieke advertenties u hebt gezien en/of waarop u geklikt hebt. We volgen ook of een advertentie ertoe heeft geleid dat u een product van Europ Assistance hebt gekocht. Op basis van uw acties op de website kunnen we relevante aanbiedingen tonen op websites van derden.Europ Assistance

  ONZE FORMULES VOOR BEDRIJVENBusiness Comfort Plus

Een soepele en degelijke verzekering voor ondernemingen

De Business Comfort Plus-verzekering beschermt medewerkers zowel tijdens hun professionele verplaatsingen als privéreizen en kan uitgebreid worden voor familieleden die onder hetzelfde dak wonen.


Voordelen


 • standaardbijstand zoals de organisatie en betaling van transport en repatriëring
 • een hoog plafond voor de terugbetaling van de bijkomende medische kosten
 • de bescherming van professionele en privéverplaatsingen
 

Prestaties van deze verzekering in detail

Medische bijstand Business
 • Terugbetaling van de bijkomende medische kosten die niet gedekt worden door een ziekenfonds voor verkregen zorgen in het buitenland tot een bedrag van 1.250.000€
 • Terugbetaling van de ambulante medische kosten tot een max. bedrag van 12.500€
 • Terugbetaling van de medische kosten tot een max. van 7.500€, na tussenkomst van het ziekenfonds, voor naverzorging in het land van domicilie van een in het buitenland gedekt medisch schadegeval en waarvan Europ Assistance onmiddellijk op de hoogte werd gebracht
 • Voorschot op hospitalisatiekosten
 • Organisatie en tenlastename van vervoer/repatriëring van de zieke of gewonde
 • In geval van repatriëring tijdens een beroepsverplaatsing betalen wij ofwel de terugkeer naar de oorspronkelijke verblijfplaats, ofwel de heenreis van de persoon die werd aangeduid om de vervanging te verzekeren
 • Vervangbestuurder om het voertuig terug te brengen als de bestuurder of een andere verzekerde het voertuig niet meer kan besturen wegens medische of andere redenen of andere
 • Opsporings- en reddingskosten tot 10.000€ bij een ongeluk in de bergen
 • Transport tot aan een ziekenhuis bij een skiongeval
 • Opsporings- en reddingskosten tot 5.000€ bij een ongeluk in de bergen
 • Transport tot aan een ziekenhuis bij een skiongeval
 • Psychologische bijstand na een ernstig trauma: overlijden van een verwant, arbeidsongeluk, verkeersongeluk, geval van agressie, car- of homejacking (5 sessies)
 • Bijstand in geval van overlijden tijdens een verplaatsing: het ten laste nemen van de balseming en het kisten, repatriëring…
Begeleiding van verzekerden die met u meereizen
 • Vergoeding van de terugkeer naar huis van de verzekerde medereizigers of van de verzekerde die zich naar het ziekbed van de verzekerde heeft verplaatst in geval van repatriëring of vervoer van de verzekerde
 • Vergoeding van de kosten voor de voortzetting van hun reis voor het bedrag dat wij zouden hebben besteed aan hun terugkeer naar huis indien zij hun reis niet kunnen voortzetten met de aanvankelijk voorziene middelen
Hereniging met uw naasten
 • Bezoek van een verwant in geval van hospitalisatie van de verzekerde in het buitenland van meer dan 72 uur.
 • Verplaatsing heen en terug, tussenkomst in de hotelkosten tot een bedrag van 200€ per nacht (max. 7 nachten).
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten van deze verwant tussen het hotel en het ziekenhuis tot een bedrag van 185€.
 • In geval van onverwachte hospitalisatie van een verwant voor langer dan 72 uur, organiseren wij de vervroegde terugkeer van de verzekerde en nemen we de kosten hiervoor ten laste.
 • In geval van hospitalisatie van een kind van de verzekerde, organiseren wij onmiddellijk de vervroegde terugkeer en nemen we de kosten hiervoor ten laste.
 • In geval van onverwacht overlijden van een familielid, organiseren wij de vervroegde terugkeer en nemen we de kosten hiervoor ten laste.
 • In geval van onverwacht overlijden van een medewerker of een zwaar schadegeval in de firma, organiseren wij de vervroegde terugkeer en nemen we de kosten hiervoor ten laste.
Incident in uw woning
 • Als tijdens uw verblijf in het buitenland uw woning in België ernstige schade heeft opgelopen, organiseren en vergoeden wij uw heen- en terugreis naar België
 • Is uw woning onbewoonbaar als gevolg van ernstige schade? Wij bieden u hulp om u elders onder te brengen, uw woning te bewaken en uw meubilair te vervoeren
 • Is uw deur beschadigd of heeft u uw sleutels verloren? Wij vinden u een slotenmaker et komen tussen in de interventiekosten
 • Wenst u werken uit te voeren aan uw woning? Wij kunnen vakmannen voor u vinden in België
Zorgen op reis
 • Verlening van bijstand in geval van verlies of diefstal van reisdocumenten of het vervoersbewijs in het buitenland en tussenkomst tot max. 125€ voor vervoerkosten naar de ambassade of het consulaat
 • Tussenkomst in de hotelkosten (maximum 150€ per dag voor de eerste verzekerde begunstigde en max. 50€ per dag per bijkomende andere verzekerde, en dit met een maximum van 5 dagen per gedekte gebeurtenis) of voorziening van een vervangwagen (max. 500€) als de verzekerde tijdens een verplaatsing langer dan 8 uur (waarvan één nacht) geïmmobiliseerd is ten gevolge van een staking van het lucht-, trein-, of zeeverkeer, een technisch probleem, slechte weersomstandigheden, een natuurramp of een terroristische aanslag
 • Verlening van bijstand in geval van verlies of diefstal van reisdocumenten of het vervoersbewijs in het buitenland
 • Verzenden van beroepsdocumenten
 • Vergoeding van vervoerkosten van bagage
 • Als de bagage laattijdig aankomt in het land van bestemming (min. 4 uur met lijnvlucht, min. 8 uur met charter) vergoeden wij de eerste strikt noodzakelijke aankopen tot maximaal 350 €.
 • Indien de verzekerde medewerker vroegtijdig moet terugkeren en niet naar de locatie van zijn missie kan terugkeren, regelen wij de vervanging van de verzekerde door een collega
 • Verzending van een koffer met persoonlijke bezittingen in geval van verlies of diefstal van bagage
 • Doorgeven van dringende berichten
 • Ter beschikking stellen van geld voor onverwachte uitgaven in het buitenland
 • Tijdens de verplaatsing: verzending van brillen, prothesen, geneesmiddelen die ter plaatse onvindbaar zijn
 • Bijstand van een tolk in het buitenland
 • Stakingbijstand: mobiliteitsoplossing in geval van een wilde staking die onaangekondigd is of minder dan 12 uur vooraf aangekondigd is. Enkel geldig de eerste dag van de staking, max. 4 keer per jaar
 • Bike assistance: bijstand aan de fiets en de geïmmobiliseerde chauffeur in België
Burgerlijke Aansprakelijkheid
 • Bijstand in geval van gerechtelijke vervolging:
  • voorschot van de waarborg of borgsom tot een bedrag van 50.000€
  • honorarium van een advocaat tot een bedrag van 5.000€
Informatiedienst
 • Algemene reisinformatie: visa en administratieve formaliteiten
 • Info over de geldende gezondheidsvoorzorgen en medische veiligheidsmaatregelen
 • Informatie over hotels en restaurants, bezienswaardigheden, klimaat, tijdsverschil, …
 • Zakelijke informatie omtrent beurzen, congressen, Kamers van koophandel, business-centers...
Contacteer ons voor meer informatie Algemene voorwaarden lezen >

Deze productfiche vat de voornaamste garanties samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde prestaties verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.

Ons engagement

OVERAL TER WERELD
OVERAL TER WERELD

Honderdduizenden partners 24u/24 klaar om in actie te schieten

Ontdekken   
ALS EERSTE AAN UW ZIJDE
ALS EERSTE AAN UW ZIJDE

Bijstand: ons beroep sinds meer dan een halve eeuw

Ontdekken   
EEN GEPERSONALISEERDE OPLOSSING
EEN GEPERSONALISEERDE OPLOSSING

U bent het middelpunt van onze bezorgdheid

Ontdekken   
BESCHERMING BINNEN DE 24U
BESCHERMING BINNEN DE 24U

Betaal vandaag online, wij beschermen u vanaf morgen

Ontdekken