Europ Assistance

TIJDELIJKE ANNULATIEVERZEKERING


Voornaamste waarborgen


 • Annulatie of wijziging van uw reis
 • Dekking van de logements- en vervoerskosten
 • Dekking van de kosten van vrijetijdsbesteding (sport, spektakel, excursies)
 • Dekking van de kosten van een huurwagen ter plaatse
 • Uw reis is verzekerd tot 1500 € voor alle reizigers samen. Om een hoger bedrag te verzekeren kan u een uitbreiding in optie afsluiten.

Totaal

{{calculated_price | fmtnumber}}


Totaal{{calculated_price | fmtnumber}}
Kies dit product 
 


Deze productfiche vat de voornaamste garanties samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde prestaties, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.Prestaties van deze verzekering in detail

Prestaties van deze verzekering in detail


Verzekeringsbeperkingen NoGo
 • Elke persoon vermeld in het contract is gedekt
 • De reizen die reeds geboekt zijn vóór de onderschrijving van NoGo en waarvan de vertrekdatum voorzien is in minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract zijn niet gedekt
 • Verblijf in België gedekt vanaf 3 overnachtingen
Logementskosten
 • Terugbetaling van de logementskosten gedurende de duur van de reis, het verblijf of de verplaatsing
 • De annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot de huur van het logement die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis zijn gedekt.
 • Deze kosten omvatten eveneens de optionele kosten die deel uitmaken van de boeking van het logement.
Transportkosten
 • Terugbetaling van de transportkosten naar en van uw reisbestemming of verblijfplaats
 • De annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot het transport of vervoer die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis
 • De kosten van een huurwagen zijn gedekt.
Kosten voor vrijetijdsbesteding
 • Terugbetaling van de kosten voor vrijetijdsbesteding gedurende uw reis of verblijf: stages, lessen, wedstrijden, spektakels, evenementen, …
 • Dekking van de annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot de reservaties van uw vrijetijdsbesteding die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis
Kosten voor een huurwagen
 • Terugbetaling van de kosten voor het huren van een huurwagen op uw reisbestemming of om u naar uw reisbestemming te begeven
 • Dekking van de annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot het huren van een huurwagen die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis
Annulatieredenen
 • Gezondheidsprobleem: u of één van uw naasten wordt het slachtoffer van een ziekte of vooraf bestaande ziekte, ongeluk, overlijden, complicaties bij zwangerschap of ondergaat een orgaantransplantatie.
 • Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven:
  • economisch ontslag
  • intrekken van vakantiedagen door uw werkgever wegens medische arbeidsongeschiktheid van uw vervanger
  • een nieuwe arbeidsovereenkomst
  • herexamen
  • aanzienlijke schade aan uw woning of aan uw voertuig
  • echtscheiding of feitelijke scheiding, het niet plaatsvinden van de inscheping wegens een panne of ongeluk
 • visum geweigerd
 • nodige vaccinatie niet kunnen toedienen
 • oproeping als jurylid voor een rechtbank
 • oproeping voor de adoptie van een kind
Reizen gedekt wegens annulatie
 • Uw reis of verblijf zowel in het buitenland welke de duur ook is, als in België vanaf 3 nachten
 • Alle boekingsformules zijn gedekt (internet of reisagentschap)
{{prestation.title}}
 
Totaal:{{calculated_price | fmtnumber}}