Europ Assistance

  STUDENTENVERZEKERING
Vanaf
{{master_price | fmtnumber}}€

Student

Vertrek op Erasmus met een gerust gemoed dankzij de studentenverzekering

Dankzij onze Student-reisverzekering, geniet de student een volledige bescherming gedurende zijn studieverblijf in het buitenland. De studentenverzekering beschermt het buitenlands verblijf gedurende 1 jaar en biedt een medische bijstand in geval van ziekte of ongeval evenals specifieke reisbijstandsprestaties indien de student problemen heeft gedurende zijn verblijf in het buitenland.

Voornaamste waarborgen


 • repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of een ongeval
 • medische kosten in het buitenland tot 250.000€
 • vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België
 • terugbetaling van de studiekosten bij stopzetting van de studie omwille van gezondheidsredenen
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen

Student {{master_price | fmtnumber}}€
  {{subproduct.title}}  
Sorry! Deze optie is niet beschikbaar met deze configuratie.

   {{subsubproduct.title}}
{{prices[master_procod+'-'+subproduct.optcod] - master_price | fmtnumber}} €
-
Aantal reizigers
 
{{arguments.ben1}} Reiziger(s)
- +


Maximum plafond van annulatie

Wat is het bedrag van de reis dat u wenst te dekken ?Maximum plafond van annulatie

Wat is het bedrag van de reis dat u wenst te dekken ?Maximum plafond van annulatie

Wat is het bedrag van de reis dat u wenst te dekken ?Maximum plafond van annulatie

Wat is het bedrag van de reis dat u wenst te dekken ?


 • Vous souhaitez couvrir un voyage d'un montant supérieur ? Cliquez-iciAantal begunstigden Comfortlife
 
{{arguments.ben2}} Pers.
- +


Aantal voertuigen
 
Auto
x{{arguments.veh.A}}
 
Caravan
x{{arguments.veh.C}}
 
Aanhangwagen
x{{arguments.veh.R}}
 
Motor
x{{arguments.veh.M}}
 
Mobilhome
x{{arguments.veh.H}}
- + - + - + - + - +
 
Auto
x{{arguments.veh.A}}
 
Caravan
x{{arguments.veh.C}}
 
Aanhangwagen
x{{arguments.veh.R}}
- + - + - +
 
Motor
x{{arguments.veh.M}}
 
Mobilhome
x{{arguments.veh.H}}
- + - +
Sorry! Deze optie is niet beschikbaar met deze configuratie.


Bestemming


Reisdata
Begin :
Einde :
Opgelet: denk eraan de NoGo annulatieverzekering minimum 1 maand voor het vertrek af te sluiten om een reis te verzekeren die u voordien al geboekt heeft.


Totaal

{{calculated_price | fmtnumber}}


Totaal{{calculated_price | fmtnumber}}
Kopen  De Algemene Voorwaarden lezen
 


Deze productfiche vat de voornaamste garanties samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde prestaties, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.Voornaamste waarborgen


 • repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of een ongeval
 • medische kosten in het buitenland tot 250.000€
 • vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België
 • terugbetaling van de studiekosten bij stopzetting van de studie omwille van gezondheidsredenen
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen

Prestaties van deze verzekering in detail

Prestaties van deze verzekering in detail


Verzekeringsbeperkingen Student
 • Studieverblijven in het buitenland van 1 dag tot 12 opeenvolgende maanden
Medische bijstand
 • Repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of een ongeluk met een verzekerde medereiziger naar keuze
 • Terugbetaling medische kosten in het buitenland tot 250.000€
 • Indien nodig sturen we een dokter van Europ Assistance ter plaatse
 • Opzoekings- en reddingskosten in de bergen en op de skipistes
Hereniging met uw naasten
 • Organisatie en betaling van uw vervoer heen-terug (studieland - België) als één van uw naasten in België overlijdt of opgenomen wordt in het ziekenhuis
 • Organisatie en betaling van uw vervoer heen-terug (België - studieland) als u in het buitenland wordt opgenomen in een ziekenhuis gedurende meer dan 5 dagen
Zorgen op reis
 • Wij sturen u de hoogstnodige zaken op indien uw bagage gestolen of verloren is
 • Wij vergoeden dringende, hoogstnoodzakelijke aankopen indien uw bagage meer dan 8 uur vertraging heeft
 • Wij stellen u snel geld ter beschikking in het kader van een bijstand in het buitenland
 • Wij sturen uw brillen op en onmisbare geneesmiddelen die u ter plaatse in het buitenland niet kunt vinden
 • Bijstand in geval van gerechtelijke vervolgingen in het buitenland
 • Bijstand in geval van verlies van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het buitenland
 • Wij helpen u als u de taal van het land niet begrijpt
Informatiedienst
 • Wij helpen u bij het regelen van praktische details aangaande uw reis en verstrekken u inlichtingen over visumverplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen, de sanitaire voorzieningen, ...

 • Onze blog wordt dagelijks geüpdatet met dergelijke informatie.
Burgerlijke Aansprakelijkheid
 • Tot 12.300.000€ per schadegeval voor lichamelijke letsels berokkend aan derden
 • Tot 1.240.000€ per schadegeval voor materiële schade berokkend aan derden
Onderbreken van de studies
 • Terugbetaling van de studiekosten tot 12.500€ indien u uw studie moet onderbreken ten gevolge van gezondheidsredenen of van een sterfgeval of een zware ziekenhuisopname (meer dan 30 dagen) van één van uw ouders
{{prestation.title}}
 
Totaal:{{calculated_price | fmtnumber}}