Europ Assistance

  ANNULATIEVERZEKERING
Vanaf
{{master_price | fmtnumber}}€

NoGo Tempo

De volledige reisannulatieverzekering voor één reis

Dankzij onze annulatieverzekering NoGo Tempo is de annulatie of de wijziging van een specifieke reis volledig gedekt. Hiermee stelt u uw reisbudget veilig bij onvoorziene omstandigheden die te wijten zijn aan tal van verzekerde gebeurtenissen (ziekte, ongeval, sterfgeval, ernstige schade aan de woning, jobverlies, …).Voornaamste waarborgen


 • bescherming tot 90 reisdagen
 • vergoeding tot 1.500€ per persoon in geval van annulatie
 • tussenkomst in de wijzigingskosten bij aanpassing van de verblijfsdata
 • terugbetaling van de niet genoten vakantiedagen
 • alle reserveringswijzen zijn gedekt, ook reserveringen tussen particulieren

NoGo Tempo {{master_price | fmtnumber}}€
  {{subproduct.title}}  
Sorry! Deze optie is niet beschikbaar met deze configuratie.

   {{subsubproduct.title}}
{{prices[master_procod+'-'+subproduct.optcod] - master_price | fmtnumber}} €
-
Aantal reizigers
 
{{arguments.ben1}} Reiziger(s)
- +


Aantal begunstigden Comfortlife
 
{{arguments.ben2}} Pers.
- +


Aantal voertuigen
 
Auto
x{{arguments.veh.A}}
 
Caravan
x{{arguments.veh.C}}
 
Aanhangwagen
x{{arguments.veh.R}}
 
Motor
x{{arguments.veh.M}}
 
Mobilhome
x{{arguments.veh.H}}
- + - + - + - + - +
 
Auto
x{{arguments.veh.A}}
 
Caravan
x{{arguments.veh.C}}
 
Aanhangwagen
x{{arguments.veh.R}}
- + - + - +
 
Motor
x{{arguments.veh.M}}
 
Mobilhome
x{{arguments.veh.H}}
- + - +
Sorry! Deze optie is niet beschikbaar met deze configuratie.


Bestemming


Datum van het contract
Begin :
Einde :
Opgelet: denk eraan de NoGo annulatieverzekering minimum 1 maand voor het vertrek af te sluiten om een reis te verzekeren die u voordien al geboekt heeft.


Totaal

{{calculated_price | fmtnumber}}


Totaal{{calculated_price | fmtnumber}}
Kopen  De Algemene Voorwaarden lezen
 


Deze productfiche vat de voornaamste garanties samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde prestaties, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.Voornaamste waarborgen


 • bescherming tot 90 reisdagen
 • vergoeding tot 1.500€ per persoon in geval van annulatie
 • tussenkomst in de wijzigingskosten bij aanpassing van de verblijfsdata
 • terugbetaling van de niet genoten vakantiedagen
 • alle reserveringswijzen zijn gedekt, ook reserveringen tussen particulieren

Prestaties van deze verzekering in detail

Prestaties van deze verzekering in detail


Verzekeringsbeperkingen NoGo
 • Eén enkele reis van minimum 150€ en van maximum 90 dagen
 • Elke persoon vermeld in het contract is gedekt
 • De reizen die reeds geboekt zijn vóór de onderschrijving van NoGo en waarvan de vertrekdatum voorzien is in minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract zijn niet gedekt
 • Verblijf in België gedekt vanaf 3 overnachtingen
Gedekte bedragen voor annulatie
 • 1.500€ per persoon om de kosten te dekken van reisannulatie, reiswijziging en reisvergoeding bij onderbreking van de reis
 • Bonus van 50€ bij wijziging van de verblijfsdata
 • Terugbetaling van de niet genoten vakantiedagen, van de skipass en van de skilessen bij onderbreking van het verblijf ten gevolge van een ziekte, een ongeval of een ernstige schade aan de woning. Een extra vergoeding van 5% kan u zo nodig toegekend worden om andere kosten te dekken
Annulatieredenen
 • Gezondheidsprobleem: u of één van uw naasten wordt het slachtoffer van een ziekte of vooraf bestaande ziekte, ongeluk, overlijden, complicaties bij zwangerschap of ondergaat een orgaantransplantatie.
 • Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven:
  • economisch ontslag
  • intrekken van vakantiedagen door uw werkgever wegens medische arbeidsongeschiktheid van uw vervanger
  • een nieuwe arbeidsovereenkomst
  • herexamen
  • aanzienlijke schade aan uw woning of aan uw voertuig
  • echtscheiding of feitelijke scheiding, het niet plaatsvinden van de inscheping wegens een panne of ongeluk
 • visum geweigerd
 • nodige vaccinatie niet kunnen toedienen
 • oproeping als jurylid voor een rechtbank
 • oproeping voor de adoptie van een kind
Reizen gedekt voor annulatie
 • Uw privéreis of verblijf vanaf 150€, zowel in het buitenland welke de duur ook is, als in België vanaf 3 nachten
 • Alle boekingsformules:
  • een ticket via internet
  • een verblijf via een reisagentschap
  • huur van een wagen via telefoon, ...
 • Alle vervoermiddelen: vliegtuig, auto, trein, boot, ...
 • Alle types verblijven: hotels, huurwoningen, vakantiedomeinen, ...
{{prestation.title}}
 
Totaal:{{calculated_price | fmtnumber}}