Europ Assistance

  TIJDELIJKE ANNULATIEVERZEKERING
Vanaf
{{master_price | fmtnumber}}€

NoGo Car Holiday

De annulatieverzekering voor uw reizen met de wagen

De annulatieverzekering NoGo Car Holiday is specifiek ontwikkeld voor degenen die met de wagen op reis gaan en geen nood hebben aan een hogere premie omdat ze geen boekingskosten hebben voor hun vervoer (vliegtuig, trein, bus, …). De annnulatieverzekering dekt echter wel uw logementskosten (hotel, huurwoning, verblijf bij de inwoner, …) en de kosten voor uw vrijetijdsbesteding en uitstapjes die op voorhand geboekt zijn. Het is de beste bescherming van uw vakantie tegen annulatie of wijziging van de reisdata en stelt uw reisbudget veilig bij onvoorziene omstandigheden die te wijten zijn aan talrijke mogelijke gebeurtenissen (ziekte, ongeval, overlijden, zware schade aan de woning, jobverlies, …).

Voornaamste waarborgen


 • Dekking van de logementskosten
 • Dekking van de kosten van vrijetijdsbesteding (sport, spektakels, excursies, …)
 • Aangepaste premie in functie van de reis die u wil dekken, gaande van 750€ tot 2.500€

NoGo Car Holiday {{master_price | fmtnumber}}€
  {{subproduct.title}}  
Sorry! Deze optie is niet beschikbaar met deze configuratie.

   {{subsubproduct.title}}
{{prices[master_procod+'-'+subproduct.optcod] - master_price | fmtnumber}} €
-
Aantal reizigers
 
{{arguments.ben1}} Reiziger(s)
- +


Maximum plafond van annulatie

Wat is het bedrag van de reis dat u wenst te dekken ?Maximum plafond van annulatie

Wat is het bedrag van de reis dat u wenst te dekken ?Maximum plafond van annulatie

Wat is het bedrag van de reis dat u wenst te dekken ?Maximum plafond van annulatie

Wat is het bedrag van de reis dat u wenst te dekken ?


 • Vous souhaitez couvrir un voyage d'un montant supérieur ? Cliquez-iciAantal begunstigden Comfortlife
 
{{arguments.ben2}} Pers.
- +


Aantal voertuigen
 
Auto
x{{arguments.veh.A}}
 
Caravan
x{{arguments.veh.C}}
 
Aanhangwagen
x{{arguments.veh.R}}
 
Motor
x{{arguments.veh.M}}
 
Mobilhome
x{{arguments.veh.H}}
- + - + - + - + - +
 
Auto
x{{arguments.veh.A}}
 
Caravan
x{{arguments.veh.C}}
 
Aanhangwagen
x{{arguments.veh.R}}
- + - + - +
 
Motor
x{{arguments.veh.M}}
 
Mobilhome
x{{arguments.veh.H}}
- + - +
Sorry! Deze optie is niet beschikbaar met deze configuratie.


Bestemming


Reisdata
Begin :
Einde :
Opgelet: denk eraan de NoGo annulatieverzekering minimum 1 maand voor het vertrek af te sluiten om een reis te verzekeren die u voordien al geboekt heeft.


Totaal

{{calculated_price | fmtnumber}}


Totaal{{calculated_price | fmtnumber}}
Kopen  De Algemene Voorwaarden lezen
 


Deze productfiche vat de voornaamste garanties samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde prestaties, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.Voornaamste waarborgen


 • Dekking van de logementskosten
 • Dekking van de kosten van vrijetijdsbesteding (sport, spektakels, excursies, …)
 • Aangepaste premie in functie van de reis die u wil dekken, gaande van 750€ tot 2.500€

Prestaties van deze verzekering in detail

Prestaties van deze verzekering in detail


Verzekeringsbeperkingen NoGo
 • Elke persoon vermeld in het contract is gedekt
 • De reizen die reeds geboekt zijn vóór de onderschrijving van NoGo en waarvan de vertrekdatum voorzien is in minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract zijn niet gedekt
 • Verblijf in België gedekt vanaf 3 overnachtingen
Logementskosten
 • Terugbetaling van de logementskosten gedurende de duur van de reis, het verblijf of de verplaatsing
 • De annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot de huur van het logement die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis zijn gedekt.
 • Deze kosten omvatten eveneens de optionele kosten die deel uitmaken van de boeking van het logement.
Kosten voor vrijetijdsbesteding
 • Terugbetaling van de kosten voor vrijetijdsbesteding gedurende uw reis of verblijf: stages, lessen, wedstrijden, spektakels, evenementen, …
 • Dekking van de annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot de reservaties van uw vrijetijdsbesteding die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis
Annulatieredenen
 • Gezondheidsprobleem: u of één van uw naasten wordt het slachtoffer van een ziekte of vooraf bestaande ziekte, ongeluk, overlijden, complicaties bij zwangerschap of ondergaat een orgaantransplantatie.
 • Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven:
  • economisch ontslag
  • intrekken van vakantiedagen door uw werkgever wegens medische arbeidsongeschiktheid van uw vervanger
  • een nieuwe arbeidsovereenkomst
  • herexamen
  • aanzienlijke schade aan uw woning of aan uw voertuig
  • echtscheiding of feitelijke scheiding, het niet plaatsvinden van de inscheping wegens een panne of ongeluk
 • visum geweigerd
 • nodige vaccinatie niet kunnen toedienen
 • oproeping als jurylid voor een rechtbank
 • oproeping voor de adoptie van een kind
Reizen gedekt voor annulatie
 • Uw reis of verblijf zowel in het buitenland welke de duur ook is, als in België vanaf 3 nachten
 • Alle boekingsformules zijn gedekt (internet of reisagentschap)
{{prestation.title}}
 
Totaal:{{calculated_price | fmtnumber}}