Europ Assistance

  TIJDELIJKE ANNULATIEVERZEKERING
Vanaf
{{master_price | fmtnumber}}€

NoGo All In

De meest volledige annulatieverzekering voor de bescherming van één enkele reis

De annulatieverzekering NoGo All In is de meest volledige oplossing om een specifieke reis te beschermen tegen annulatie of wijziging van de reisdata. U stelt uw reisbudget veilig in geval van tal van onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, overlijden, zware schade aan de woning, jobverlies, …). Wij dekken zowel de annulatie van uw logement (hotel, huurwoning, verblijf bij de inwoner, …)en van uw vervoerbewijzen (vliegtuig, trein, bus, boot) als de kosten voor vrijetijdsbesteding en uitstapjes die op voorhand zijn geboekt.en de kosten van de geboekte huurwagen.

Voornaamste waarborgen


 • Annulatie of wijziging van uw reis
 • Dekking van de logements- en vervoerskosten
 • Dekking van de kosten van vrijetijdsbesteding (sport, spektakel, excursies)
 • Dekking van de kosten van een huurwagen ter plaatse
 • Premie aangepast in functie van het bedrag van uw reis, gaande van 1.500€ tot 10.000€

NoGo All In {{master_price | fmtnumber}}€
  {{subproduct.title}}  
Sorry! Deze optie is niet beschikbaar met deze configuratie.

   {{subsubproduct.title}}
{{prices[master_procod+'-'+subproduct.optcod] - master_price | fmtnumber}} €
-
Aantal reizigers
 
{{arguments.ben1}} Reiziger(s)
- +


Maximum plafond van annulatie

Wat is het bedrag van de reis dat u wenst te dekken ?Aantal begunstigden Comfortlife
 
{{arguments.ben2}} Pers.
- +


Aantal voertuigen
 
Auto
x{{arguments.veh.A}}
 
Caravan
x{{arguments.veh.C}}
 
Aanhangwagen
x{{arguments.veh.R}}
 
Motor
x{{arguments.veh.M}}
 
Mobilhome
x{{arguments.veh.H}}
- + - + - + - + - +
 
Auto
x{{arguments.veh.A}}
 
Caravan
x{{arguments.veh.C}}
 
Aanhangwagen
x{{arguments.veh.R}}
- + - + - +
 
Motor
x{{arguments.veh.M}}
 
Mobilhome
x{{arguments.veh.H}}
- + - +
Sorry! Deze optie is niet beschikbaar met deze configuratie.


Bestemming


Reisdata
Begin :
Einde :
Opgelet: denk eraan de NoGo annulatieverzekering minimum 1 maand voor het vertrek af te sluiten om een reis te verzekeren die u voordien al geboekt heeft.


Totaal

{{calculated_price | fmtnumber}}


Totaal{{calculated_price | fmtnumber}}
Kopen  De Algemene Voorwaarden lezen
 


Deze productfiche vat de voornaamste garanties samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde prestaties, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.Voornaamste waarborgen


 • Annulatie of wijziging van uw reis
 • Dekking van de logements- en vervoerskosten
 • Dekking van de kosten van vrijetijdsbesteding (sport, spektakel, excursies)
 • Dekking van de kosten van een huurwagen ter plaatse
 • Premie aangepast in functie van het bedrag van uw reis, gaande van 1.500€ tot 10.000€

Prestaties van deze verzekering in detail

Prestaties van deze verzekering in detail


Verzekeringsbeperkingen NoGo
 • Elke persoon vermeld in het contract is gedekt
 • De reizen die reeds geboekt zijn vóór de onderschrijving van NoGo en waarvan de vertrekdatum voorzien is in minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract zijn niet gedekt
 • Verblijf in België gedekt vanaf 3 overnachtingen
Logementskosten
 • Terugbetaling van de logementskosten gedurende de duur van de reis, het verblijf of de verplaatsing
 • De annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot de huur van het logement die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis zijn gedekt.
 • Deze kosten omvatten eveneens de optionele kosten die deel uitmaken van de boeking van het logement.
Transportkosten
 • Terugbetaling van de transportkosten naar en van uw reisbestemming of verblijfplaats
 • De annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot het transport of vervoer die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis
 • De kosten van een huurwagen zijn uitgesloten.
Kosten voor vrijetijdsbesteding
 • Terugbetaling van de kosten voor vrijetijdsbesteding gedurende uw reis of verblijf: stages, lessen, wedstrijden, spektakels, evenementen, …
 • Dekking van de annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot de reservaties van uw vrijetijdsbesteding die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis
Kosten voor een huurwagen
 • Terugbetaling van de kosten voor het huren van een huurwagen op uw reisbestemming of om u naar uw reisbestemming te begeven
 • Dekking van de annulatie- en reiswijzigingskosten met betrekking tot het huren van een huurwagen die u aangerekend worden vóór uw vertrek op reis
Annulatieredenen
 • Gezondheidsprobleem: u of één van uw naasten wordt het slachtoffer van een ziekte of vooraf bestaande ziekte, ongeluk, overlijden, complicaties bij zwangerschap of ondergaat een orgaantransplantatie.
 • Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven:
  • economisch ontslag
  • intrekken van vakantiedagen door uw werkgever wegens medische arbeidsongeschiktheid van uw vervanger
  • een nieuwe arbeidsovereenkomst
  • herexamen
  • aanzienlijke schade aan uw woning of aan uw voertuig
  • echtscheiding of feitelijke scheiding, het niet plaatsvinden van de inscheping wegens een panne of ongeluk
 • visum geweigerd
 • nodige vaccinatie niet kunnen toedienen
 • oproeping als jurylid voor een rechtbank
 • oproeping voor de adoptie van een kind
Reizen gedekt voor annulatie
 • Uw reis of verblijf zowel in het buitenland welke de duur ook is, als in België vanaf 3 nachten
 • Alle boekingsformules zijn gedekt (internet of reisagentschap)
{{prestation.title}}
 
Totaal:{{calculated_price | fmtnumber}}